जडानकर्ता
एडप्टर
रूपान्तरणकर्ता
सञ्जाल
टेलिफोनी
प्रविधि
कम्प्युटर
एप्पल
मापन गर्दछ