Penyambung
Penyesuai
Penukar
Rangkaian
Telefon
Teknologi
Komputer
Apple
Langkah