•  USB-HDMI

•  USB-RS232

• USB-RJ45


มุมมองของ usb อะแดปเตอร์กับ RJ45
มุมมองของ usb อะแดปเตอร์กับ RJ45

USB - RJ45


อะแดปเตอร์เหล่านี้แทนการใช้การ์ดเครือข่ายภายใน พวกเขาเสียบโมเด็มหรือเราเตอร์กับพอร์ต USB กับช่องต่อสัญญาณ RJ45 เครือข่าย
พีซีสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10/100/1000 Mb / s โดยพอร์ต USB อย่างใดอย่างหนึ่งUSB PIN RJ45 สี
1 1 สีน้ำเงิน
2 2 แดง
3 3 สีขาว
4 7 8 โลก
5 7 8 โลกusb กับไดอะแกรมสาย RJ45
usb กับไดอะแกรมสาย RJ45

สายไฟ

Extender แบบ USB ให้คุณเนรเทศอุปกรณ์ USB จากคอมพิวเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต Cat5/5/6 ง่ายถึง 45 เมตร Extender \ปลั๊กและเล่น\ ประกอบด้วยสองส่วน :

•เป็นท้องถิ่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีของคุณ
•ระยะไกลเชื่อมต่อกับหน่วยอุปกรณ์ USB ของคุณ
ใช้เป็น usb อะแดปเตอร์ RJ45 ด้วยแท็บเล็ต
ใช้เป็น usb อะแดปเตอร์ RJ45 ด้วยแท็บเล็ต

การเชื่อมต่อ :

ไม่มีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมเพื่อติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่นเมาส์ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ กล้อง... ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์โดยไม่สูญเสียสัญญาณถึง 45 เมตร

•เข้ากันได้กับ USB 1.1
•สนับสนุนความเร็วสูง (12 Mbps) และความเร็วต่ำ (1.5 Mbps)
ของอุปกรณ์ USB ของคุณ
•ช่วยให้อุปกรณ์สายเคเบิลยาวถึง 45 เมตร
•ใช้กับ : Web - กล้อง กล้อง เมาส์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ คีย์บอร์ดฯลฯ
•เข้ากันได้กับที่สุดของกระดูก
มุมมองของ usb อะแดปเตอร์ RJ45 การด้วยอิเล็กทรอนิกส์
มุมมองของ usb อะแดปเตอร์ RJ45 การด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โดยทั่วไป...

อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อหญิง USB ที่ปลายด้านหนึ่งและเชื่อมต่อ RJ45 อีก