USB ⇾ RJ45 - รู้ทุกอย่าง !

มุมมองของอะแดปเตอร์ USB เป็น RJ45
มุมมองของอะแดปเตอร์ USB เป็น RJ45

USB - RJ45

การแปลงการเชื่อมต่อ USB
USB
ในการเชื่อมต่อ Ethernet เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Ethernet โดยไม่ต้องติดตั้งการ์ดใหม่

อะแดปเตอร์แบบพลักแอนด์เพลย์ USB
USB
เป็นเอเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถสลับจาก USB
USB
ไปยังเอเทอร์เน็ตในไม่กี่นาที
ด้วยการเชื่อมต่อ Ethernet คุณสามารถเชื่อมต่อกับโมเด็มได้ DSLเคเบิลโมเด็มหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย และเรียกดูอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน (เช่น ในสํานักงาน) เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อหลายเครื่อง PC เพื่อแชร์ไฟล์

อะแดปเตอร์ USB
USB
ยัง RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
ประกอบด้วยชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนําให้ใช้พลักแอนด์เพลย์เนื่องจากต้องใช้เวลาในการติดตั้งเพียงเล็กน้อยและคุณจะต้องใช้ไดรเวอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้น
อะแดปเตอร์แบบพลักแอนด์เพลย์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ CD ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
การใช้อะแดปเตอร์ USB ยัง RJ45 ด้วยแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
การใช้อะแดปเตอร์ USB ยัง RJ45 ด้วยแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

ขั้นตอน

วิธีการติดตั้งอะแดปเตอร์บน PC Windows :

- เปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อปลาย USB
USB
ของอะแดปเตอร์เข้ากับพอร์ต USB
USB
มีอยู่ในคอมพิวเตอร์

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับอะแดปเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับเราเตอร์ โมเด็ม หรือฮับเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

- ติดตั้งไดรเวอร์ทั้งหมดตามที่คอมพิวเตอร์ร้องขอ คอมพิวเตอร์ควรรู้จักอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ CD มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ใส่และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
ณ จุดนี้ คุณได้แปลงพอร์ตแล้ว USB
USB
ในการเชื่อมต่อ Ethernet โดยใช้อะแดปเตอร์และสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ

- ไปที่แผงควบคุมและการตั้งค่าเครือข่ายและกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อสาย Ethernet การตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของการเชื่อมต่อ (สายเคเบิล) DSL, LAN)
แผนภาพการเดินสายไฟ USB ยัง RJ45
แผนภาพการเดินสายไฟ USB ยัง RJ45

การเดินสาย

ตัวดาต้าเตอร์ USB
USB
ยัง RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
มีขนาดเล็กและองค์ประกอบค่อนข้างง่าย
การเดินสายไฟภายในของอะแดปเตอร์ทําให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและเส้นกราวด์ระหว่างตัวเชื่อมต่อ 2 ตัวดังที่แสดงไว้ในแผนภาพตรงข้าม ตัวควบคุมมีให้โดยคอมพิวเตอร์
USB ฐานะ RJ45 สี
1 1
████
2 2
████
3 3
I_____I
4 7 8 GND
5 7 8 GND


Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
เราภูมิใจที่จะเสนอไซต์ที่ปราศจากคุกกี้ให้คุณโดยไม่มีโฆษณา

การสนับสนุนทางการเงินของคุณทําให้เราดําเนินต่อไป

คลิก !