SCSI | คุณสมบัติทางเทคนิค | instrumentic.info

ตัวเชื่อมต่อ SCSI
ตัวเชื่อมต่อ SCSI

Small Computer System Interface

SCSI เป็นมาตรฐานกำหนดบัสคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น


มาตรฐานการอธิบายข้อมูลจำเพาะรถจักรกล ไฟฟ้า และการทำงาน


มาตรฐาน SCSI 1, SCSI 2 และ SCSI-3

ใบสั่งส่งไปยังอุปกรณ์ได้อย่างซับซ้อน
ใบสั่งส่งไปยังอุปกรณ์ได้อย่างซับซ้อน

ความจำเพาะ

รถบัสนี้แตกต่างจากผู้อื่นในการที่จะเนรเทศความซับซ้อนกับตัวอุปกรณ์เอง ดังนั้น ใบสั่งส่งไปยังอุปกรณ์อาจมีความซับซ้อน อุปกรณ์ควรแล้ว (ในที่สุด) ทำลายพวกเขาลงเป็นงานที่ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบถ้าเราทำงาน ด้วยระบบปฏิบัติการ multitasking

อินเทอร์เฟซนี้ได้เร็วขึ้น เพิ่มเติมอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น E-IDE รวมข้อเสียหลักคือการ จับเปอร์เซ็นต์ขนาดของตัวประมวลผล ซึ่งเป็นแฮนดิแคเมื่อกระแสจำนวนมากของข้อมูลที่จะเปิดพร้อมกัน

อย่างชาญฉลาด และน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยกลางการ อินเทอร์เฟซ SCSI สามารถจัดการภายใน และอุปกรณ์ภายนอกที่แตกต่าง กัน เช่นฮาร์ดดิสก์ สแกนเนอร์ เครื่องบันทึก หน่วยสำรองข้อมูล ฯลฯ

มาตรฐาน SCSI 2 ระบุว่า รถบัสสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์
มาตรฐาน SCSI 2 ระบุว่า รถบัสสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ

มาตรฐาน SCSI 2 ระบุว่า รถบัสสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เช่น:

-ฮาร์ดไดรฟ์
-ฟลอปปีไดรฟ์
-ไดรฟ์เทปแม่เหล็ก
-เครื่องพิมพ์
ไดรฟ์ออปติคอล-(WORM)
-ออปติคัลไดรฟ์ (CD-ROM)
-สแกนเนอร์
-เปลี่ยนปานกลาง
-อุปกรณ์สื่อสาร

มาตรฐานไม่จำกัดการใช้รถบัสสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ แต่มันสามารถใช้ได้ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแบ่งปันอุปกรณ์ต่อพ่วงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน SCSI 3 เป็นกลาง ๆ จะอ้างถึงรายละเอียดในหน้ากรรมการเทคนิค

มาตรฐาน SCSI กำหนดพารามิเตอร์ของอินเตอร์เฟสอินพุตเอาต์พุต
มาตรฐาน SCSI กำหนดพารามิเตอร์ของอินเตอร์เฟสอินพุตเอาต์พุต

มาตรฐาน SCSI

มาตรฐาน SCSI กำหนดพารามิเตอร์ไฟฟ้าของอินเตอร์เฟสอินพุตเอาต์พุต มาตรฐาน SCSI-1 วันที่ปี 1986 เขากำหนดคำสั่งมาตรฐานที่ควบคุมอุปกรณ์ SCSI บนตอกที่ 4.77 MHz มีความกว้าง 8 บิต รถบัส ให้มีความเร็วเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 MB/s

อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสั่งเหล่านี้ถูกเลือก ที่ว่าทำไมใน 94 la norme

SCSI 2 ถูกนำมาใช้ จะกำหนดคำสั่งที่ 18 เรียกว่า CCS (ชุดคำสั่งทั่วไป) มีการกำหนดมาตรฐาน SCSI 2 รุ่นต่าง ๆ:

-กว้าง SCSI 2 อยู่บนรถบัสมีความกว้าง 16 บิต (แทน 8) และให้เราได้เสนออัตรา 10 MB/s
-SCSI 2 รวดเร็วคือ โหมดแบบซิงโครนัสเร็วให้ใช้เวลา 5 ถึง 10 MB/s สำหรับ SCSI มาตรฐาน และ 10 ถึง 20 MB/s สำหรับกว้าง SCSI 2 (ชื่อสำหรับโอกาสอย่างรวดเร็วกว้าง SCSI 2);
-รวดเร็ว-โหมดรวดเร็ว 20 และ 40 อนุญาตให้ลำดับสอง และสี่น้น ๆ

มาตรฐาน SCSI 3 รวมคำสั่งใหม่ แล้วให้ผูกมัดของอุปกรณ์ 32 เป็นสูงสุด 320 MB/s (โหมด Ultra-320)

ตารางต่อไปนี้สรุปลักษณะของมาตรฐาน SCSI แตกต่างกัน:

มาตรฐาน ความกว้างของบัส บัสความเร็ว แบนด์ การเชื่อมต่อ
SCSI-1 - (Fast-5 SCSI ) 8 บิต 4.77 MHz 5 MB/วินาที 50 พิน (บัสสมมาตร หรือส่วนที่แตกต่าง)
SCSI-2 - Fast-10 SCSI 8 bits 10 MHz 10 MB/วินาที 50 พิน (บัสสมมาตร หรือส่วนที่แตกต่าง)
SCSI-2 - Wide 16 บิต 10 MHz 20 MB/วินาที 50 พิน (บัสสมมาตร หรือส่วนที่แตกต่าง)
SCSI-2 - Fast Wide 32 บิต 10 MHz 40 MB/วินาที 68 พิน (บัสสมมาตร หรือส่วนที่แตกต่าง)
SCSI-2 - Ultra SCSI-2(Fast-20 SCSI) 8 บิต 20 MHz 20 MB/วินาที 50 พิน (บัสสมมาตร หรือส่วนที่แตกต่าง)
SCSI-2 - Ultra Wide SCSI-2 16 บิต 20 MHz 40 MB/วินาที -
SCSI-3 - Ultra-2 SCSI(Fast-40 SCSI) 8 บิต 40 MHz 40 MB/วินาที -
SCSI-3 - Ultra-2 Wide SCSI 16 บิต 40 MHz 80 MB/วินาที 68 พิน (ค่ารถ)
SCSI-3 - Ultra-160(Ultra-3 SCSI หรือ Fast-80 SCSI) 16 บิต 80 MHz 160 MB/sec 68 พิน (ค่ารถ)
SCSI-3 - Ultra-320(Ultra-4 SCSI หรือ Fast-160 SCSI) 16 บิต 80 MHz DDR 320 MB/วินาที 68 พิน (ค่ารถ)
SCSI-3 - Ultra-640 (Ultra-5 SCSI) 16 บิต 80 MHz 640 MB/วินาที 68 พิน (ค่ารถ)