RJ48 - รู้ทุกอย่าง !

RJ48 ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
RJ48 ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย

อาร์เจ 48

สายเคเบิล RJ48 ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมเช่นโมเด็มเราเตอร์และสวิตช์กับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง (WANs)

นอกจากนี้ยังใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์เช่นโทรศัพท์และแฟกซ์กับสายโทรศัพท์

สายเคเบิล RJ48 มีความยาวต่างกันตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึงหลายเมตร พวกเขามักจะทําจากทองแดงหรือไฟเบอร์ออปติก
สายเคเบิลเหล่านี้ใช้เส้นบิดคู่หนึ่งและปลั๊กโมดูลาร์แปดพิน

RJ48 ใช้ปลั๊กและซ็อกเก็ตชนิดเดียวกับขั้วต่อ RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
แต่ RJ48 ใช้สายไฟที่แตกต่างกัน

ตัวเชื่อมต่อ RJ48 มีสองประเภทหลัก : ขั้วต่อ RJ48 8P8C และขั้วต่อ RJ48 6P6C

 • ขั้วต่อ RJ48 8P8C เป็นขั้วต่อ RJ48 ที่พบบ่อยที่สุด มี 8 หน้าสัมผัสหรือ 4 คู่บิด

 • ขั้วต่อ RJ48 6P6C เป็นตัวเชื่อมต่อ RJ48 8P8C รุ่นที่เล็กกว่า มี 6 หน้าสัมผัสหรือ 3 คู่บิด


ขั้วต่อ RJ48 8P8C ใช้สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการส่งข้อมูลในคู่บิดทั้ง 4 คู่ เช่น เครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ต
ขั้วต่อ RJ48 6P6C ใช้สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการส่งข้อมูลผ่านคู่บิด 3 คู่ เช่น เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10/100 เมกะบิต

นอกจากตัวเชื่อมต่อทั้งสองประเภทนี้แล้วยังมีตัวเชื่อมต่อ RJ48 ที่มีฉนวนหุ้ม ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้สําหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)

สายเคเบิล RJ48 มี 3 ชนิด :

อาร์เจ 48-ซี

ขั้วต่อ RJ48-C เป็นขั้วต่อ RJ48 ชนิดหนึ่งที่มีพินสัญญาณเพิ่มเติม พินพิเศษนี้ใช้สําหรับการส่งข้อมูลผ่านคู่บิดเพิ่มเติม

ขั้วต่อ RJ48-C ใช้สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการส่งข้อมูลมากกว่า 5 คู่บิดเช่นเครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10 กิกะบิต

ขั้วต่อ RJ48-C คล้ายกับขั้วต่อ RJ48 มาตรฐาน แต่มีพินเพิ่มเติมอยู่ถัดจากพิน 7 และ 8 พินนี้มักจะเรียกว่าพิน R1

พิน R1 ใช้สําหรับการส่งข้อมูลบนคู่บิด 5 คู่บิดนี้มักใช้สําหรับการส่งข้อมูลการซิงโครไนซ์เช่นสัญญาณเฟรม

ขั้วต่อ RJ48-C เป็นคอนเนคเตอร์ที่ค่อนข้างใหม่ มันยังใช้น้อย แต่กําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากเครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10 กิกะบิตกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น

RJ48-S

RJ48-S เป็นขั้วต่อ RJ48 ชนิดหนึ่งที่มีการป้องกัน โล่เป็นปลอกโลหะที่ล้อมรอบหน้าสัมผัสของขั้วต่อ การป้องกันช่วยปกป้องสัญญาณจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)

ตัวเชื่อมต่อ RJ48-S ใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการการป้องกัน EMI เช่นเครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ตในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือสถานพยาบาล

การป้องกันของขั้วต่อ RJ48-S มักจะต่อสายดิน สิ่งนี้ช่วยกระจายการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังโลก

อาร์เจ 48-X

ขั้วต่อ RJ48-X เป็นขั้วต่อ RJ48 ชนิดหนึ่งที่มีไดโอดภายในที่ลัดวงจรคู่ของเส้นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟ สิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงการวนซ้ําภาคพื้นดินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายโดยรวม

ตัวเชื่อมต่อ RJ48-X มักใช้ในเครือข่าย T1 หรือ E1 ซึ่งใช้สายโทรศัพท์แอนะล็อกเพื่อส่งข้อมูลดิจิทัล ลูปกราวด์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้กับเครือข่าย T1 หรือ E1 เชื่อมต่อกับสาย ซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ขั้วต่อ RJ48-X ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยการลัดวงจรของเส้นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟ

ตัวเชื่อมต่อ RJ48-X ยังใช้ในเครือข่ายอีเทอร์เน็ต แต่พบได้น้อยกว่าในเครือข่าย T1 หรือ E1 สามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายโดยรวมโดยป้องกันไม่ให้ลูปกราวด์ก่อตัวขึ้น

นี่คือข้อดีบางประการของตัวเชื่อมต่อ RJ48-X :

 • ช่วยป้องกันลูปกราวด์ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายโดยรวมได้

 • สามารถใช้ในเครือข่าย T1, E1 และ Ethernet

 • พวกเขามีราคาไม่แพงนัก


นี่คือข้อเสียบางประการของตัวเชื่อมต่อ RJ48-X :

 • อาจหาได้ยากกว่าตัวเชื่อมต่อ RJ48 มาตรฐาน
 • พวกเขาอาจต้องการการติดตั้งเฉพาะ

การเดินสาย

ขาพิน RJ-48C RJ-48S
การเชื่อมต่อ RJ-48C RJ-48S
1 รับ ring รับข้อมูล +
2 รับ tip รับข้อมูล -
3ไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อ
4 ส่ง ring ไม่ได้เชื่อมต่อ
5 ส่ง tip ไม่ได้เชื่อมต่อ
6ไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อ
7 ไม่ได้เชื่อมต่อ ส่งข้อมูล +
8 ไม่ได้เชื่อมต่อ ส่งข้อมูล -

RJ48 ใช้ขั้วต่อ 10 พินในขณะที่ RJ45 ใช้ขั้วต่อ 8 พิน
RJ48 ใช้ขั้วต่อ 10 พินในขณะที่ RJ45 ใช้ขั้วต่อ 8 พิน

RJ48 กับ RJ45

มาตรฐาน RJ48 เป็นมาตรฐานตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้สายเคเบิลคู่บิดและขั้วต่อ 8 พิน ใช้สําหรับสายข้อมูล T1 และ ISDN รวมถึงแอปพลิเคชันข้อมูลที่มีปริมาณงานสูงอื่น ๆ

มาตรฐาน RJ48 คล้ายกับมาตรฐาน RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
แต่มีความแตกต่างที่สําคัญบางประการ ความแตกต่างที่สําคัญคือ RJ48 ใช้ขั้วต่อ 10 พินในขณะที่ RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
ใช้ขั้วต่อ 8 พิน สิ่งนี้ทําให้ RJ48 สามารถพกพาข้อมูลได้มากกว่า RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา


ความแตกต่างระหว่าง RJ48 และ RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
คือ RJ48 มีแท็บเพิ่มเติมบนตัวเชื่อมต่อ แท็บนี้ป้องกันไม่ให้เสียบขั้วต่อ RJ48 เข้ากับแจ็ค RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - เรียกอีกอย่างว่าสายอีเทอร์เน็ต RJ45 สามารถตรงหรือข้ามได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การเชื่อมต่อเป็นไปตามรหัสสีที่แม่นยํา
สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเดินสาย

มาตรฐาน RJ48 ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายโทรศัพท์และข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่นระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง

นี่คือการใช้งานเฉพาะบางส่วนของมาตรฐาน RJ48 :

 • สาย T1 และ ISDN

 • เครือข่ายอีเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 • ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง

 • ระบบควบคุมอุตสาหกรรม

 • ระบบโทรศัพท์ VoIP


บริการเครือข่ายดิจิทัลแบบบูรณาการ
บริการเครือข่ายดิจิทัลแบบบูรณาการ

ไอเอสดีเอ็น

ISDN ย่อมาจาก Integrated Services Digital Network เป็นเครือข่ายโทรคมนาคมดิจิทัลที่ช่วยให้สามารถขนส่งเสียงข้อมูลและภาพบนสายทางกายภาพเดียว

ISDN ใช้เส้นบิดคู่หนึ่งเพื่อส่งข้อมูลดิจิทัล ส่งผลให้มีคุณภาพดีขึ้นและแบนด์วิดธ์สูงกว่าเครือข่ายโทรศัพท์อนาล็อกแบบเดิม

ISDN แบ่งออกเป็นสองประเภทของช่องสัญญาณ :

 • ช่อง B ใช้เพื่อพกพาเสียงและข้อมูล พวกเขามีแบนด์วิดธ์ของ 64 กิโลบิต / s แต่ละ.

 • ช่องสัญญาณ D ใช้สําหรับการจัดการสัญญาณและเครือข่าย พวกเขามีแบนด์วิดธ์ 16 kbit / s


ISDN มีข้อดีหลายประการเหนือเครือข่ายโทรศัพท์แอนะล็อกแบบดั้งเดิม ได้แก่ :

 • คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

 • แบนด์วิดธ์มากขึ้น

 • ความสามารถในการขนส่งเสียงข้อมูลและภาพในบรรทัดเดียว

 • ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องกับการสมัครสมาชิกครั้งเดียว


ISDN เป็นเทคโนโลยีสําหรับผู้ใหญ่ที่มีจําหน่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลก อย่างไรก็ตามมันค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเช่นไฟเบอร์ออปติกและ DSL

แอปพลิเคชันเฉพาะบางอย่างของ ISDN ได้แก่ :

 • โทรศัพท์

 • การประชุมทางไกล

 • การถ่ายโอนไฟล์

 • บริการอินเตอร์เน็ต

 • การประชุมทางวิดีโอ

 • เทเลเฮลท์

 • Ele-การศึกษา


 • ISDN เป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่ปรับปรุงคุณภาพและแบนด์วิดท์ของบริการโทรคมนาคม ยังคงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้สําหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง

ที 1

T1 ย่อมาจาก Digital Signal 1 เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลดิจิทัลที่ใช้เส้นบิดคู่เพื่อขนส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1.544 Mbps

สาย T1 มักใช้สําหรับแอปพลิเคชันข้อมูลความเร็วสูงเช่นเครือข่ายองค์กรการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการโทรศัพท์ IP

นี่คือคุณสมบัติบางอย่างของสาย T1 :

 • ความเร็วในการส่ง : 1.544 Mbps

 • แบนด์วิดท์ : 1.544 Mbps

 • ประเภทสัญญาณ : ดิจิตอล

 • จํานวนช่อง : 24 ช่อง

 • ระยะเวลาช่อง : 64 kbit/s


สาย T1 เป็นเทคโนโลยีสําหรับผู้ใหญ่ที่มีจําหน่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลก อย่างไรก็ตามพวกเขากําลังค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเช่นไฟเบอร์ออปติกและ GPON

นี่คือการใช้งานเฉพาะบางส่วนของสาย T1 :

 • เครือข่ายองค์กร

 • บริการอินเตอร์เน็ต

 • บริการโทรศัพท์ IP

 • การประชุมทางวิดีโอ

 • เทเลเฮลท์

 • การศึกษาทางไกล


สาย T1 เป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่ปรับปรุงความเร็วและแบนด์วิดท์ของบริการโทรคมนาคม พวกเขายังคงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้สําหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง

EIA / TIA-568A

คู่บิดสี่คู่มีสายตามมาตรฐานที่แน่นอนโดยปกติคือ EIA / TIA-568A หรือ EIA / TIA-568B มาตรฐานการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ
ใน EIA/TIA-568A คู่บิดมีสายดังนี้ :
 

คู่ สี 1 สี 2
1
I_____I
████
████
2
I_____I
████
████
3
I_____I
████
████
4
I_____I
████
████
5
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
6
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
7
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
8
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้

EIA / TIA-568B

ใน EIA/TIA-568B คู่บิดมีสายดังนี้
 

คู่ สี 1 สี 2
1
████
I_____I
████
2
████
I_____I
████
3
████
I_____I
████
4
████
I_____I
████
5
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
6
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
7
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้
8
I_____I
████
ไม่ได้ใช้
████
ไม่ได้ใช้

คําแนะนํา

สายเคเบิล RJ48 เป็นเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมและโทรศัพท์เข้าด้วยกัน มันถูกใช้ในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายทั้งในธุรกิจและบ้าน

นี่คือเคล็ดลับบางประการสําหรับการเดินสายไฟสายเคเบิล RJ48 :

 • ใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพพร้อมเส้นที่แข็งแรงและหุ้มฉนวนอย่างดี

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นถูกตัดและปอกอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าเส้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

 • ทดสอบสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง


หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต่อสายสายเคเบิล RJ48 อย่างไรควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
เราภูมิใจที่จะเสนอไซต์ที่ปราศจากคุกกี้ให้คุณโดยไม่มีโฆษณา

การสนับสนุนทางการเงินของคุณทําให้เราดําเนินต่อไป

คลิก !