RJ14 - รู้ไว้หมด !

RJ14 เป็นขั้วต่อที่สามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้สูงสุดสองสาย
RJ14 เป็นขั้วต่อที่สามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้สูงสุดสองสาย

อาร์เจ 14

RJ14 - Jack 14 ที่ลงทะเบียน - เป็นขั้วต่อที่สามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้สูงสุดสองสาย RJ14 มักใช้เมื่อมีสายหลายสายที่นําไปสู่หน่วยโทรศัพท์เดียว

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่จะมีการเชื่อมต่อ RJ14 ที่ผ่านกล่องเชื่อมต่อและแบ่งออกเป็นการเชื่อมต่อ RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
สองเครื่องที่นําไปสู่หน่วยโทรศัพท์สองเครื่องแยกกัน

RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
, RJ12
RJ12
RJ12 - Registered Jack 12 - เป็นมาตรฐานของครอบครัวเดียวกับ RJ11, RJ13 และ RJ14 ช่องเสียบหกช่องเดียวกันถูกใช้
และ RJ14 ใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะสับสนซึ่งกันและกัน
RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
สามารถรับโทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว 2 เครื่องสําหรับ RJ14 และ 3 สําหรับ RJ12
RJ12
RJ12 - Registered Jack 12 - เป็นมาตรฐานของครอบครัวเดียวกับ RJ11, RJ13 และ RJ14 ช่องเสียบหกช่องเดียวกันถูกใช้

RJ14 RJ11 T / R รหัสสี
UTP ( ทันสมัย)
รหัสสีเก่า
(cat3)
- - T
████
I_____I
I_____I
3 - T
I_____I
████
████
1 1 R
████
I_____I
████
2 2 T
I_____I
████
████
4 - R
████
I_____I
████
- - R
I_____I
████
████

ผู้ติดต่อจะผ่านไป 2 เสมอ
ผู้ติดต่อจะผ่านไป 2 เสมอ

ขั้วต่อ RJ11-12-14

ผู้ติดต่อมักจะไปโดย 2, นี้เป็นจํานวนขั้นต่ําของเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าบริการโทรคมนาคม.
พวกเขาถูกจัดกลุ่มเป็นคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคู่เหล่านี้เรียกว่าคู่บิด

มาตรฐาน RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
ใช้สองเส้นและสามารถรองรับหน่วยโทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียวมันเป็นชุดประกอบที่ง่ายที่สุด

มีการใช้ตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันอื่น ๆ จํานวนหนึ่ง มี 6P6C, 6P4C และ 6P2C ตัวเลขแรกจะแสดงจํานวนตําแหน่งในตัวเชื่อมต่อ และตําแหน่งที่สองของที่ติดต่อจริง
ดังนั้นขั้วต่อ 6P6C จึงมีช่องเสียบทั้งหมดที่มีจุดสัมผัสมันสอดคล้องกับเมาท์ RJ12
RJ12
RJ12 - Registered Jack 12 - เป็นมาตรฐานของครอบครัวเดียวกับ RJ11, RJ13 และ RJ14 ช่องเสียบหกช่องเดียวกันถูกใช้
ในขณะที่ 6P2C ซึ่งสอดคล้องกับเมาท์ RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
มีเพียงจุดสัมผัสสองจุดและ 6P4C ซึ่งมีจุดสัมผัส 4 จุดและเป็นเมาท์เชื่อมต่อ RJ14

หากติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่ใช้ทั้งการเชื่อมต่อ RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
และ RJ14 ควรใช้ขั้วต่อ 6P4C และสายเคเบิลที่มีคู่บิดสองคู่ (เช่น 4 เส้น) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คุณมีความยืดหยุ่นโดยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับมาตรฐานการเดินสายทั้งสอง
นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตั้งบ้านหรือสถานประกอบการด้วย RJ14 ล่วงหน้าแม้ว่าโครงการจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเพื่อที่ว่าจะต้องไม่เดินสายใหม่หากตัดสินใจเพิ่มหน่วยหรือสายอื่นในการติดตั้ง

การเปรียบเทียบ RJ14 / RJ45

RJ14 มาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ 6 ตําแหน่ง (ใช้ 4 ตําแหน่ง) RJ45 มาพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ 8 ตําแหน่ง ใน RJ45 พินทั้ง 8 พินจะใช้เป็นตัวนําสําหรับการเชื่อมต่อ 8 เส้นใน RJ14 จะใช้การเชื่อมต่อแบบ 4 ขาเท่านั้นสําหรับการเชื่อมต่อ 4 เส้น

RJ14 จึงมีขั้วต่อ 6P4C ชนิดหนึ่ง RJ45 มีตัวเชื่อมต่อ 8P8C ซึ่งเป็นประเภทขั้วต่อ 8 ตําแหน่ง 8 ติดต่อ ขนาดของมันจึงแตกต่างกันและไม่เสียบเข้ากับซ็อกเก็ต RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
RJ12
RJ12
RJ12 - Registered Jack 12 - เป็นมาตรฐานของครอบครัวเดียวกับ RJ11, RJ13 และ RJ14 ช่องเสียบหกช่องเดียวกันถูกใช้
หรือ RJ14

RJ45 ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ RJ14 ใช้สําหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์สองสายนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อ 2 สายเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อเดียว
ใน RJ14 ตําแหน่งของเส้นจะถูกปักหมุด 2 สําหรับการเดินสายเชิงลบและหมุด 5 สําหรับบวก ใน RJ45 จะใช้ 4 เส้นสําหรับขั้วลบและขั้วบวกหรือ 8 เส้น

แจ็คที่ลงทะเบียน

RJ11
RJ11
RJ11 - Registered Jack 11 - ใช้สําหรับโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
และ RJ14 เป็นทั้ง "บันทึกใช้เวลา" นี่คือสิ่งที่ "RJ" หมายถึงในชื่อของพวกเขา

ในปี 1976 คณะกรรมาธิการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขอให้ Bell Systems กําหนดชุดตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป หัวต่อสายโทรศัพท์ใหม่เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่เป็นซ็อกเก็ตที่บันทึกไว้โดยแต่ละสวอปจะมีหมายเลขประจําตัวแยกต่างหาก

เบลล์เผยแพร่มาตรฐานเหล่านี้เป็นรหัสใบสั่งบริการสากลหรือ USOCs รหัสเหล่านี้มีการใช้กันทั่วไปจนถึงทุกวันนี้และกําหนดการกําหนดค่าซ็อกเก็ตที่เป็นไปได้ทั้งหมดสําหรับใช้กับระบบโทรศัพท์ การกําหนด RJ ใช้กับระนาบสายไฟของปลั๊กและเต้าเสียบไม่ใช่รูปแบบทางกายภาพของตัวเชื่อมต่อ จํานวนที่บันทึกไว้ใช้ร่วมกันใช้เวลาเดียวกันบางครั้งมีรูปแบบที่น้อยมาก

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
เราภูมิใจที่จะเสนอไซต์ที่ปราศจากคุกกี้ให้คุณโดยไม่มีโฆษณา

การสนับสนุนทางการเงินของคุณทําให้เราดําเนินต่อไป

คลิก !