RJ45-RS232  

      RJ11-RJ45

      USB-RJ45


แปลง RJ45 สาย rs232
แปลง RJ45 สาย rs232

RJ45 - RS232


ตัวแปลงที่เหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์

สายอะแดปเตอร์จะใช้พลังงานจาก 5V ภายนอกปกติ และแปลงสัญญาณ RS232 RJ45
ตารางด้านล่างให้เดินสาย :

RJ45 กับ RS232 แบบแผน :
สายพื้นฐาน

RJ45 ----------------------------- DB25
4 (TXD) ----------------------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ----------------------------- 2 (TXD)
6 (GND) ----------------------------- 7 (GND)


สายไฟสำหรับเครื่องพิมพ์

RJ45 ---------------- DB25
4 (TXD) ---------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ---------------- 2 (TXD)
6 (GND) ---------------- 7 (GND)
7 (CTS) ---------------- 20 (DTR)
แปลงชนิด DB9 rs232 RJ45
แปลงชนิด DB9 rs232 RJ45

คือ :


โพรโทคอที่พบบ่อยที่สุดได้รับการสนับสนุน โดยตัวแปลง รวมทั้ง TCP - IP สำหรับ Windows


ต้องตั้งท่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการสื่อสาร มิฉะนั้น อาจช้าแปลงชนิด DB25 rs232 RJ45
แปลงชนิด DB25 rs232 RJ45

อะแดปเตอร์


อะแดปเตอร์เหล่านี้มีราคาถูก เราพบพวกเขาสำหรับการขายบนเว็บไซต์จำนวนมากสาย DB25 สำหรับพีซี

RJ45 ----------------------------- PC DB25
3 (DSR) ----------------------------- 20 (DTR)
2 (RTS) ----------------------------- 5 (CTS)
4 (TXD) ----------------------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ----------------------------- 2 (TXD)
6 (GND) ----------------------------- 7 (GND)
7 (CTS) ----------------------------- 4 (RTS)
8 (DTR) ----------------------------- 6 (DSR)


สาย DB9 สำหรับพีซี

RJ45 ----------------------------- PC DB9
3 (DSR) ----------------------------- 4 (DTR)
2 (RTS) ------------------------------ 8 (CTS)
4 (TXD) ------------------------------ 2 (RXD)
5 (RXD) ------------------------------ 3 (TXD)
6 (GND) ------------------------------- 5 (GND)
7 (CTS) ------------------------------ 7 (RTS)
8 (DTR) ------------------------------- 6 (DSR)
สาย RJ45 การ rs232 ดูแผนที่
สาย RJ45 การ rs232 ดูแผนที่

อะแดปเตอร์


ตัวอย่างของการ์ดแปลง