RJ11-RS232

     RJ11-RJ45  


Schematic ของสาย RJ45 กับเต้ารับของโทรศัพท์
Schematic ของสาย RJ45 กับเต้ารับของโทรศัพท์

RJ11 - RJ45


ประกอบไปด้วยการ์ดนี้เป็นเครือข่าย RJ45 และ RJ11 เสียบสำหรับโทรศัพท์

การเสียบสาย RJ11 เหล่านี้ได้ติดต่อของศูนย์บริการ หมายเลข 2 และ 3 ซึ่งใช้กับสายโทรศัพท์
ในร้านผนัง ที่นำไปสู่การติดต่อ 1 และ 3 ของการตัดสินใจในต.
บน RJ45 เหล่านี้ยังมีการติดต่อของศูนย์บริการ หมายเลข 4 และ 5 ที่ใช้กับสายโทรศัพท์

การเดินสายไฟเป็นดังนี้ :
สาย RJ11 RJ45
2 7
3 4
4 5
5 8
มี RJ11 RJ45 อะแดปเตอร์
มี RJ11 RJ45 อะแดปเตอร์

RJ45 T จับถือ


แนะนำใช้ดาวเครือข่ายเชื่อมต่อ RJ45 สำหรับติดตั้งโทรศัพท์ใหม่
การ 8P8C (ตำแหน่งที่ 8 และ 8 ไฟฟ้าติดต่อ) เชื่อมต่อถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

ปลั๊ก RJ45 มี 8 ลิงค์สายโดยทั่วไปดังนี้ :ขา คู่บิดสี
1 ขาว / เขียว
2 เขียว
3 สีส้มขาว
4 สีน้ำเงิน
5 สีขาว / สีน้ำเงิน
6 ส้ม
7 ขาว / น้ำตาล
8 น้ำตาล
การเดินสาย RJ45 RJ11
การเดินสาย RJ45 RJ11

สาย RJ11


ปลั๊กสาย RJ11 มีร่างกายคล้ายกับ RJ12 ปลั๊ก และมีขนาดเหมือนกันทุกประการ แต่มีเพียง 4 เส้นใช้ (ซึ่งแตกต่างจากสาย RJ12 ใช้เส้นที่ 6)


สาย RJ11 หญิงมี 8 ลิงค์หมายเลขนี้ :ตำแหน่ง เลขคู่บิด R/T คู่บิดสี
1 3 คู่ T ขาว / เขียว
2 2 คู่ T ขาว / ส้ม
3 คู่ R สีน้ำเงิน
4 คู่ 1 T สีขาว / สีน้ำเงิน
5 คู่ 2 R ส้ม
6 คู่ 3 R เขียว
งานนำเสนอของตัวเชื่อมต่อ RJ45 และ RJ11
งานนำเสนอของตัวเชื่อมต่อ RJ45 และ RJ11

ตัวเชื่อมต่อ


แต่ละประเทศมีมาตรฐานหัวต่อโทรศัพท์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศไม่มีมาตรฐานและมาตรฐานเดียวกัน
มีรูปแบบแตกต่างกันประมาณ 44 จับ ในเยอรมนี เป็นตัวแท