RJ11-RS232  

      RJ11-RJ45


ไดอะแกรมสาย RJ11 เพื่อ rs232
ไดอะแกรมสาย RJ11 เพื่อ rs232

RJ11 - RS232


สาย RJ11 น่าสนใจ เพราะผู้ผลิตเลือกที่มีการจัดสมมาตรของขา เช่นเดียวกับระบบของ MMJ DECconnect ขั้วต่อและ RJ45 มาตรฐาน Yost
รูปแบบ pin สมมาตรช่วยให้การเชื่อมต่อสองหลัก ข้อมูลผู้โดยสาร ()) โดยตรง โดยใช้โมเด็มหรืออุปกรณ์อื่น ๆ การสื่อสารข้อมูลของ DCE


เดินสาย RS232 ดั้งเดิมถูกพัฒนาสำหรับ 25 พิน
ส่วนใหญ่ของการใช้งาน RS232 ใช้การเชื่อมโยง 3 : TX, RX และ GND.

9 พินขั้วต่อ RS232 ใช้กันทั่วไป
ในการใช้งานผสม ตัวแปลง 9-25 ใช้เสียบขนาดแตกต่างกัน
ติดต่ออื่นของสัญญาณ RTS และซีดีบางครั้งใช้เมื่อเชื่อมต่อกับโมเด็มหรือ RJ11
สาย RJ11 DB9
1 1
4 5
5 3
3 2


สำหรับ RS232 เชื่อมต่อเชื่อมต่อ RJ11 ตั้งแต่ DB25 ถ่ายที่หนึ่ง :

DB9 DB25 สัญญาณ เอาท์พุต
1 8 DCD (พบข้อมูล) ทางเข้า 1
2 3 RXD (รับ) รายการ
3 2 TXD (TRANSMITTER) ออก
4 20 DTR (พร้อมข้อมูล) ออก 1
5 7 จำนวน (สัญญาณภาคพื้นดิน)
6 6 DSR (ชุดข้อมูล) ทางเข้า 1
7 4 RTS (คการส่ง) ออก 1
8 5 CTS (รีเซ็ตเพื่อส่ง) รายการ 1
9 22 RI (โมเด็ม) (ตัวบ่งชี้ที่แหวน) ทางเข้า 1
อะแดปเตอร์สาย RJ11 กับ RS232
อะแดปเตอร์สาย RJ11 กับ RS232

นำเสนอการเชื่อมต่อโทรศัพท์

ตำแหน่ง RJ25 RJ14 RJ11 คู่บิด ต้อนรับ/ส่ง คู่บิดสี สี RJ25
1 1 - - คู่ 3 โอน ขาว/เขียว-ขาว/เขียว
2 2 1 - 2 คู่ โอน ขาว/สีส้ม-ขาว/สีส้ม
3 3 2 1 1 คู่ ต้อนรับ สีฟ้า-สีฟ้า/ขาว
4 3 2 - 1 คู่ โอน ขาว/น้ำเงิน-ขาว/น้ำเงิน
5 5 4 - 2 คู่ รับ ส้ม ส้ม/ขาว
6 6 - - คู่ 3 รับ เขียว เขียว/ขาว
อะแดปเตอร์สาย RJ11 กับ rs232
อะแดปเตอร์สาย RJ11 กับ rs232

ตารางของการเชื่อมต่อ RJ11 RS232 pin

สาย RJ11 DB9
1 1
4 5
5 3
3 2
มุมมองด้านใน
มุมมองด้านใน

อะแดปเตอร์


โหมดเต็มรูปแบบ RS232 หกมีหมุดกำหนดให้สัญญาณ RS232 ใช้มากที่สุด หมุด 1 และ 6 รับมอบหมายรายการที่ A และ B อย่างไรก็ตามเมื่อใช้พอร์ตในโหมด RS485
พินเหล่านี้ตามปกติใช้ DTR ของ ข้อมูลพร้อมผู้โดยสาร และ DSR ยินดีที่สร้างสัญญาณข้อมูล

ในบางรุ่นของ PLC เป็นไปได้ในการผสมการสื่อสาร RS232 และ RS485 เมื่อไม่ได้ใช้สัญญาณ DSR และ DTR สองขาสามารถใช้สำหรับการสื่อสาร RS485 พร้อมกัน

สาย RJ11 กับอะแดปเตอร์ RS232 เทคนิค

พวกเขาจะแพงไปนิด พบ บนเว็บ หรือ ในร้านค้าเฉพาะ