RJ48 - Biết tất cả !

RJ48 được sử dụng để kết nối thiết bị mạng
RJ48 được sử dụng để kết nối thiết bị mạng

RJ48

Cáp RJ48 được sử dụng để kết nối các thiết bị viễn thông, chẳng hạn như modem, bộ định tuyến và thiết bị chuyển mạch, với mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN).

Nó cũng được sử dụng để kết nối các thiết bị điện thoại, chẳng hạn như điện thoại và fax, với đường dây điện thoại.

Cáp RJ48 có sẵn ở các độ dài khác nhau, từ vài cm đến vài mét. Chúng thường được làm từ đồng hoặc sợi quang.
Những dây cáp này sử dụng một cặp sợi xoắn và phích cắm mô-đun tám chân.

RJ48 sử dụng cùng loại phích cắm và ổ cắm với đầu nối RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
, nhưng RJ48 sử dụng hệ thống dây điện khác nhau

Có hai loại đầu nối RJ48 chính : đầu nối RJ48 8P8C và đầu nối RJ48 6P6C.

 • Đầu nối RJ48 8P8C là đầu nối RJ48 phổ biến nhất. Nó có 8 tiếp điểm, hoặc 4 cặp xoắn.

 • Đầu nối RJ48 6P6C là phiên bản nhỏ hơn của đầu nối RJ48 8P8C. Nó có 6 tiếp điểm, hoặc 3 cặp xoắn.


Đầu nối RJ48 8P8C được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu trong cả 4 cặp xoắn, chẳng hạn như mạng Ethernet gigabit.
Đầu nối RJ48 6P6C được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu qua 3 cặp xoắn, chẳng hạn như mạng Ethernet 10/100 megabit.

Ngoài hai loại đầu nối này, còn có các đầu nối RJ48 được che chắn. Các đầu nối này được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu bảo vệ nhiễu điện từ (EMI).

Có 3 loại cáp RJ48 :

RJ48-C

Đầu nối RJ48-C là một loại đầu nối RJ48 có thêm chân báo hiệu. Chân phụ này được sử dụng để truyền dữ liệu qua một cặp xoắn bổ sung.

Đầu nối RJ48-C được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu qua 5 cặp xoắn, chẳng hạn như mạng Ethernet 10 gigabit.

Đầu nối RJ48-C tương tự như đầu nối RJ48 tiêu chuẩn, nhưng nó có thêm một chân nằm bên cạnh chân 7 và 8. Chân này thường được gọi là chân R1.

Chân R1 được sử dụng để truyền dữ liệu trên cặp xoắn 5. Cặp xoắn này thường được sử dụng để truyền dữ liệu đồng bộ hóa, chẳng hạn như tín hiệu khung.

Đầu nối RJ48-C là một loại đầu nối tương đối mới. Nó vẫn còn ít được sử dụng, nhưng nó ngày càng trở nên phổ biến khi mạng Ethernet 10 gigabit trở nên phổ biến hơn.

RJ48-S

RJ48-S là một loại đầu nối RJ48 được che chắn. Tấm chắn là một vỏ kim loại bao quanh các tiếp điểm đầu nối. Che chắn giúp bảo vệ tín hiệu khỏi nhiễu điện từ (EMI).

Đầu nối RJ48-S được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu bảo vệ EMI, chẳng hạn như mạng Ethernet gigabit trong môi trường công nghiệp hoặc cơ sở y tế.

Việc che chắn của đầu nối RJ48-S thường được nối đất. Điều này giúp tiêu tan nhiễu điện từ đến trái đất.

RJ48-X

Đầu nối RJ48-X là một loại đầu nối RJ48 có điốt bên trong làm ngắn mạch các cặp sợi khi không có dây nào được kết nối. Điều này tránh các vòng lặp mặt đất và cải thiện hiệu suất mạng tổng thể.

Đầu nối RJ48-X thường được sử dụng trong mạng T1 hoặc E1, sử dụng đường dây điện thoại analog để truyền dữ liệu kỹ thuật số. Vòng lặp mặt đất có thể hình thành khi các thiết bị không tương thích với mạng T1 hoặc E1 được kết nối với đường dây, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất. Đầu nối RJ48-X giúp ngăn ngừa những vấn đề này bằng cách rút ngắn các cặp sợi khi không có dây nào được kết nối.

Đầu nối RJ48-X cũng được sử dụng trong mạng Ethernet, nhưng chúng ít phổ biến hơn trong mạng T1 hoặc E1. Chúng có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất mạng tổng thể bằng cách ngăn chặn các vòng lặp mặt đất hình thành.

Dưới đây là một số ưu điểm của đầu nối RJ48-X :

 • Chúng giúp ngăn chặn các vòng lặp mặt đất, có thể cải thiện hiệu suất mạng tổng thể.

 • Chúng có thể được sử dụng trong các mạng T1, E1 và Ethernet.

 • Chúng tương đối phải chăng.


Dưới đây là một số nhược điểm của đầu nối RJ48-X :

 • Chúng có thể khó tìm hơn các đầu nối RJ48 tiêu chuẩn.
 • Họ có thể yêu cầu cài đặt chuyên dụng.

Cáp

Chốt RJ-48C RJ-48S
Kết nối RJ-48C RJ-48S
1 Nhận ring Nhận dữ liệu +
2 Nhận tip Nhận dữ liệu -
3 Không kết nối Không kết nối
4 Truyền ring không được kết nối
5 Truyền tip không được kết nối
6 Không kết nối Không kết nối
7 Không kết nối Truyền dữ liệu +
8 Không được kết nối Truyền dữ liệu-

RJ48 sử dụng đầu nối 10 chân, trong khi RJ45 sử dụng đầu nối 8 chân
RJ48 sử dụng đầu nối 10 chân, trong khi RJ45 sử dụng đầu nối 8 chân

RJ48 so với RJ45

Tiêu chuẩn RJ48 là tiêu chuẩn kết nối dữ liệu sử dụng cáp xoắn đôi và đầu nối 8 chân. Nó được sử dụng cho các dòng dữ liệu T1 và ISDN, cũng như các ứng dụng dữ liệu thông lượng cao khác.

Tiêu chuẩn RJ48 tương tự như tiêu chuẩn RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
, nhưng nó có một số khác biệt quan trọng. Sự khác biệt chính là RJ48 sử dụng đầu nối 10 chân, trong khi RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
sử dụng đầu nối 8 chân. Điều này cho phép RJ48 mang nhiều dữ liệu hơn RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
.

Một sự khác biệt khác giữa RJ48 và RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
là RJ48 có một tab bổ sung trên đầu nối. Tab này ngăn các đầu nối RJ48 được cắm vào giắc cắm RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - còn được gọi là cáp Ethernet. RJ45 có thể thẳng hoặc chéo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nó. Các kết nối của nó tuân theo các mã màu chính xác.
Đây là tiêu chuẩn cáp cho phép kết nối mạng, ví dụ, Internet thông qua một hộp.
. Điều này giúp tránh lỗi đi dây.

Tiêu chuẩn RJ48 được sử dụng rộng rãi trong các mạng điện thoại và dữ liệu. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác, chẳng hạn như hệ thống an ninh và giám sát.

Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của tiêu chuẩn RJ48 :

 • Dòng T1 và ISDN

 • Mạng Ethernet tốc độ cao

 • Hệ thống an ninh và giám sát

 • Hệ thống điều khiển công nghiệp

 • Hệ thống điện thoại VoIP


Dịch vụ tích hợp mạng kỹ thuật số
Dịch vụ tích hợp mạng kỹ thuật số

ISDN

ISDN là viết tắt của Mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp. Nó là một mạng viễn thông kỹ thuật số cho phép giọng nói, dữ liệu và hình ảnh được vận chuyển trên một đường dây vật lý duy nhất.

ISDN sử dụng một cặp sợi xoắn để truyền dữ liệu kỹ thuật số. Điều này dẫn đến chất lượng tốt hơn và băng thông cao hơn so với mạng điện thoại analog truyền thống.

ISDN được chia thành hai loại kênh :

 • Các kênh B được sử dụng để truyền giọng nói và dữ liệu. Chúng có băng thông 64 kbit / s mỗi cái.

 • Các kênh D được sử dụng để báo hiệu và quản lý mạng. Chúng có băng thông 16 kbit / s.


ISDN cung cấp một số lợi thế so với mạng điện thoại analog truyền thống, bao gồm :

 • Chất lượng âm thanh tốt hơn

 • Thêm băng thông

 • Khả năng truyền tải giọng nói, dữ liệu và hình ảnh trên một dòng duy nhất

 • Khả năng kết nối nhiều thiết bị với một thuê bao


ISDN là một công nghệ trưởng thành có sẵn rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó đang dần được thay thế bằng các công nghệ mới hơn, chẳng hạn như sợi quang và DSL.

Một số ứng dụng cụ thể của ISDN bao gồm :

 • Điện thoại

 • Teleconference

 • Truyền tập tin

 • Truy cập Internet

 • Hội nghị truyền hình

 • Chăm sóc sức khỏe từ xa

 • Ele-Giáo dục


 • ISDN là một công nghệ quan trọng đã nâng cao chất lượng và băng thông của các dịch vụ viễn thông. Nó vẫn là một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp và cá nhân cần kết nối đáng tin cậy và hiệu suất cao.

T1

T1 là viết tắt của Digital Signal 1. Đây là một công nghệ truyền dữ liệu kỹ thuật số sử dụng một cặp sợi xoắn để truyền dữ liệu với tốc độ 1.544 Mbps.

Đường dây T1 thường được sử dụng cho các ứng dụng dữ liệu tốc độ cao, chẳng hạn như mạng công ty, truy cập Internet và dịch vụ điện thoại IP.

Dưới đây là một số tính năng của dòng T1 :

 • Tốc độ truyền : 1.544 Mbps

 • Băng thông : 1.544 Mbps

 • Loại tín hiệu : Kỹ thuật số

 • Số lượng kênh : 24 kênh

 • Thời lượng kênh : 64 kbit/s


Dòng T1 là một công nghệ trưởng thành được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng đang dần được thay thế bằng các công nghệ mới hơn, chẳng hạn như sợi quang và GPON.

Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của dòng T1 :

 • Mạng doanh nghiệp

 • Truy cập Internet

 • Dịch vụ điện thoại IP

 • Hội nghị truyền hình

 • Chăm sóc sức khỏe từ xa

 • Giáo dục từ xa


Đường truyền T1 là một công nghệ quan trọng đã cải thiện tốc độ và băng thông của các dịch vụ viễn thông. Chúng vẫn là một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp và cá nhân cần kết nối đáng tin cậy và hiệu suất cao.

ĐTM/TIA-568A

Bốn cặp xoắn được nối theo một tiêu chuẩn nhất định, thường là EIA / TIA-568A hoặc EIA / TIA-568B. Tiêu chuẩn để sử dụng phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể.
Trong EIA / TIA-568A, các cặp xoắn được nối dây như sau :
 

Đôi Màu 1 Màu 2
1
I_____I
████
████
2
I_____I
████
████
3
I_____I
████
████
4
I_____I
████
████
5
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
6
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
7
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
8
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng

ĐTM/TIA-568B

Trong EIA / TIA-568B, các cặp xoắn được nối dây như sau
 

Đôi Màu 1 Màu 2
1
████
I_____I
████
2
████
I_____I
████
3
████
I_____I
████
4
████
I_____I
████
5
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
6
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
7
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng
8
I_____I
████
không được sử dụng
████
không được sử dụng

Lời khuyên

Cáp RJ48 là một công nghệ quan trọng để kết nối thiết bị viễn thông và điện thoại với nhau. Nó được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, cả trong doanh nghiệp và gia đình.

Dưới đây là một số mẹo để nối dây cáp RJ48 :

 • Sử dụng cáp chất lượng với các sợi chắc chắn, cách điện tốt.

 • Hãy chắc chắn rằng các sợi được cắt và tước đúng cách.

 • Kiểm tra xem các sợi đã được kết nối đúng cách chưa.

 • Kiểm tra cáp để đảm bảo cáp hoạt động bình thường.


Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để đi dây cáp RJ48, tốt nhất bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn một trang web không có cookie mà không có bất kỳ quảng cáo nào.

Đó là sự hỗ trợ tài chính của bạn giúp chúng tôi tiếp tục.

Bấm !