Ohmmeter - Vet allt !

En ohmmeter är ett instrument för att mäta motståndet hos en elektrisk komponent
En ohmmeter är ett instrument för att mäta motståndet hos en elektrisk komponent

Ohmmetern

En ohmmeter är ett instrument som mäter det elektriska motståndet hos en elektrisk komponent eller krets.

Måttenheten är ohm, betecknad Ω. Två metoder kan användas för att mäta värdet av ett motstånd :
- Mätning av en spänning med en strömgenerator.
- Mätning av en ström med spänningsgenerator (eller D.D.P).

Nuvarande generator

En strömgenerator inför en intensitet Im genom det okända motståndet Rxmäter vi spänningen Vm som förekommer vid dess gränser.
En sådan sammansättning gör det inte möjligt att mäta med precisionsmotstånd vars värde överstiger några få kΩ eftersom strömmen i voltmeter
Voltmeter
Voltmetern är en anordning som mäter spänningen (eller skillnaden i elektrisk potential) mellan två punkter, en mängd vars måttenhet är volt (V). De allra flesta nuvarande mätinstrument är byggda kring en digital voltmeter, där den fysiska mängd som ska mätas omvandlas till spänning med hjälp av en lämplig sensor.
n då inte längre är försumbar
(voltmeter
Voltmeter
Voltmetern är en anordning som mäter spänningen (eller skillnaden i elektrisk potential) mellan två punkter, en mängd vars måttenhet är volt (V). De allra flesta nuvarande mätinstrument är byggda kring en digital voltmeter, där den fysiska mängd som ska mätas omvandlas till spänning med hjälp av en lämplig sensor.
ns inre motstånd är i allmänhet 10 MΩ).
Monteringen kompletteras därför av en hjälpströmgenerator som styrs till värdet av spänningen som mäts av voltmeter
Voltmeter
Voltmetern är en anordning som mäter spänningen (eller skillnaden i elektrisk potential) mellan två punkter, en mängd vars måttenhet är volt (V). De allra flesta nuvarande mätinstrument är byggda kring en digital voltmeter, där den fysiska mängd som ska mätas omvandlas till spänning med hjälp av en lämplig sensor.
n och ansvarar för att leverera strömmen i voltmeter
Voltmeter
Voltmetern är en anordning som mäter spänningen (eller skillnaden i elektrisk potential) mellan två punkter, en mängd vars måttenhet är volt (V). De allra flesta nuvarande mätinstrument är byggda kring en digital voltmeter, där den fysiska mängd som ska mätas omvandlas till spänning med hjälp av en lämplig sensor.
n.
När värdet på motståndet Rx är mindre än tio ohm, för att undvi
DVI
Den ”Digital Visual Interface” (DVI) eller Digital Video Interface uppfanns av Digital Display arbetar Group (DDWG). Det är en digital anslutning som används för att ansluta ett grafikkort till en skärm.
Är det fördelaktigt (jämfört med VGA) på skärmarna där pixlarna är fysiskt åtskilda.
ka att ta hänsyn till de olika anslutningsmotstånden, är det nödvändigt att genomföra en speciell enhet, utförd i ohmmeters 4-strängarna.

Spänningsgenerator

Den idealiska spänningsgeneratorn är en teoretisk modell.
Det är en dipol som kan införa en konstant spänning oavsett belastningen som är ansluten till dess terminaler.
Det kallas också en spänningskälla.
En ammeter används för att mäta strömmen jag cirkulerar i ett motstånd Rx på vilken en lågspänning appliceras V definierad.
Denna metod används i analoga ohmmeters utrustade med galvanometrar med rörlig ram.
Användning av en av kalibrar
Användning av en av kalibrar

Använda en Ohmmeter

Här är ett exempel på typisk användning av en kommersiell ohmmeter.
Använd en av kalibrerna i den gröna zonen.
Vi har valet mellan
- 2 MΩ
- 200 kΩ
- 20 kΩ
- 2 kΩ
- 200 Ω

För närvarande är ingenting anslutet till ohmmeterns två terminaler, vi mäter luftens motstånd mellan dessa två terminaler. Detta motstånd är större än 2 MΩ.
Ohmmeter kan inte ge resultatet av denna mätning, den visar 1 till vänster på skärmen.
Motståndet är anslutet till terminalen COM och vid terminalen Ω.
Motståndet är anslutet till terminalen COM och vid terminalen Ω.

Anslut ohmmeter

Om vi inte har någon aning om värdet av motståndet som ska mätas, kan vi behålla kalibern 2 MΩ och ta ett första steg.
Om vi känner till motståndets storleksordning väljer vi storleken strax över det uppskattade värdet.

När motståndet används i ett fäste måste det extraheras från det innan det ansluts till ohmmeter.
Motståndet som ska mätas är helt enkelt anslutet mellan terminalen COM och terminalen som identifieras i brevet Ω.
Läsa resultatet
Här läser vi till exempel :
R = 0,009 MΩ
med andra ord R = 9 kΩ

Välja en mer exakt kaliber

Eftersom motståndets värde är i storleksordningen 9 kΩ, man kan anta kalibern 20 kΩ.
Vi läser sedan :
R = 9,93 kΩ
Följande kaliber (2 kΩ) är mindre än värdet av R. Så vi kommer inte att kunna använda den.
Motståndets värde indikeras av tre färgade band
Motståndets värde indikeras av tre färgade band

koherens

Överensstämmelse av mätresultatet med värdet markerat på motståndets kropp
Motståndets värde indikeras av tre färgade band.
En fjärde remsa anger markeringens noggrannhet. Här betyder detta guldfärgband att noggrannheten är 5%.

Varje färg motsvarar ett tal :

Här anger markeringen :
R = 10 × 103 Ω på 5% nära.
antingen : R = 10 kΩ vid 5% nära.
5% från 10 kΩ = 0,5 kΩ.

motstånd R ingår därför i intervallet :
9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ
Resultatet av mätningen R = 9,93 kΩ är väl kompatibel med märkning. Vi kan äntligen skriva :
R ≈ 9,9 kΩ
värde
färg
sist till vänster : multiplikator
höger : tolerans
0
████
1 -
1
████
10 1%
2
████
102 2%
3
████
103 -
4
████
104 -
5
████
105 0.5%
6
████
106 0.25%
7
████
107 0.1%
8
████
108 0.005%
9
I_____I
109 -
-
████
0.1 5%
-
████
0.01 10%

Kontinuerlig generator, galvanometer g, motstånd R<sub>1</sub> och R<sub>2</sub> och justerbart motstånd R<sub>4</sub>.
Kontinuerlig generator, galvanometer g, motstånd R1 och R2 och justerbart motstånd R4.

Wheatstone Bridge Metod

En ohmmeter tillåter inte mätningar med hög precision. Om vi vill minska osäkerheten finns det metoder för att jämföra motstånd med broar.
Den mest kända är Wheatstone Bridge.

Det är nödvändigt att ha en kontinuerlig generator, en galvanometer g, kalibrerade motstånd R1 och R2 och kalibrerad justerbar styrka R4.
R1 och R2 å ena delen och R3 och R4 å andra sidan utgör avdelare av spänningen E leverans till bron.

Motståndet är avgjort R4 för att få en nollavvikelse i galvanometern för att balansera bron.

beräkning

R1, R2, R3 och R4 är de motstånd som korsas av intensiteterna I1, I2, I3 och I4.

        UCD
CD-spelaren
Det är en optisk enhet en enhet som lyder genom en laser diode optiska skivor kallas CD-skivor eller CD, CD eller dator CD-ROM.
= R x I      om     I = 0     då     UCD
CD-spelaren
Det är en optisk enhet en enhet som lyder genom en laser diode optiska skivor kallas CD-skivor eller CD, CD eller dator CD-ROM.
= 0
        UCD
CD-spelaren
Det är en optisk enhet en enhet som lyder genom en laser diode optiska skivor kallas CD-skivor eller CD, CD eller dator CD-ROM.
= UCA + UAD
        0 = - R1 x I1 + R3 x I3
        R1 x I1 = R3 x I3     ekvation 1


        UCD
CD-spelaren
Det är en optisk enhet en enhet som lyder genom en laser diode optiska skivor kallas CD-skivor eller CD, CD eller dator CD-ROM.
= UCB + UBD
        0 = R2 x I2 - R4 x I4
        R2 x I2 = R4 x I4     ekvation 2

Enligt lagen om knutar :

        I1 + I = I2 om I = 0 => I1 = I2
        I3 = I + I4 om I = 0 => I3 = I4

Vi kommer därför att ha genom att göra rapporten över ekvationerna 1 / 2

        ( R1 x I1 ) / ( R2 x I2 ) = ( R3 x I3 ) / ( R4 x I4 )
        R1 / R2 = R3 / R4     du hittar produkten i kors.

Om det motstånd som ska bestämmas Rx är i stället för R3, då :

        RX = R3 = ( R1 / R2 ) x R4

Så : vid brons jämvikt är motståndets korsprodukter lika
Trådbron är en variant av Wheatstone Bridge.
Trådbron är en variant av Wheatstone Bridge.

Trådbrometod

Trådbron är en variant av Wheatstone Bridge.
Inget behov av kalibrerat justerbart motstånd. Det räcker med ett motstånd R av precision som helst har ett motstånd av samma storleksordning som det okända motståndet och en homogen resistent tråd och av konstant sektion som man tenderar mellan två punkter A och B.
En kontakt flyttas längs denna tråd tills en nollström erhålls i galvanometern.
Motståndet hos en tråd som står i proportion till dess längd, man kan enkelt hitta motståndet Rx okänd efter mätning av längder La och Lb.

Som tråd används konstantan eller nikrom med en sektion så att trådens totala motstånd är i storleksordningen 30 Ω.
För att få en mer kompakt enhet är det möjligt att använda en flersvängpotentiometer.
Det är möjligt att använda en trådbro för att göra en Wheatstone-bro.
En nolldetektor är ansluten mellan broreglaget och den gemensamma punkten för ett standardmotstånd R och okänt motstånd Rx.
Kontakten flyttas C längs tråden tills ett nollvärde erhålls i detektorn.
När bron är i balans har vi :

        Ra x Rx = Rb x R

Styrkan hos en tråd som står i proportion till dess längd, förhållandet Rb / Ra är lika med förhållandet K Längder Lb / La.

Slutligen har vi :

        Rx = R x K

Digital simulator av en DIY-trådbro

För att göra denna metod mer konkret, här är en dynamisk digital simulator.
Variera värdet på R och rapporten Lb / La med musen för att avbryta spänningen på bron och hitta värdet av Rx.
Kolla teorin.Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en cookiefri webbplats utan några annonser.

Det är ert ekonomiska stöd som håller oss igång.

Klicka !