Vindturbinene - Alt du trenger å vite !

tre blader støttet av et nav som utgjør rotoren
tre blader støttet av et nav som utgjør rotoren

Vindturbinene

De består vanligvis av tre blader støttet av et nav som utgjør rotoren og installert på toppen av en vertikal mast. Denne forsamlingen er festet av en nacelle som huser en generator.

En elektrisk motor gjør det mulig å orientere rotoren slik at den alltid vender mot vinden.

Bladene gjør det mulig å transformere vindens kinetiske energi (energi som en kropp har på grunn av bevegelsen) til mekanisk energi (mekanisk bevegelse av bladene).
Vinden roterer bladene mellom 10 og 25 omdreininger per minutt. Bladets rotasjonshastighet avhenger av størrelsen : jo større de er, desto mindre roterer de.

Generatoren forvandler mekanisk energi til elektrisk energi. De fleste generatorer må kjøre med høye hastigheter (1000 til 2000 omdreininger per minutt) for å generere elektrisitet.
Det er derfor først nødvendig at den mekaniske energien til bladene passerer gjennom en multiplikator hvis rolle er å akselerere bevegelsen av den langsomme overføringsakselen, koblet til bladene, til den raske akselen koblet til generatoren.

Strømmen produsert av generatoren har en spenning på ca. 690 volt som ikke kan brukes direkte, den behandles gjennom en omformer, og spenningen økes til 20.000 volt.
Det injiseres deretter i strømnettet og kan distribueres til forbrukerne.
Den horisontale aksen vindturbin består av en mast, en nacelle og en rotor.
Den horisontale aksen vindturbin består av en mast, en nacelle og en rotor.

Beskrivelse av en vindturbin

Basen, ofte sirkulær og armert betong når det gjelder vindturbiner på land, som opprettholder den overordnede strukturen;


Masten 6 eller tårnet nederst som vi finner transformatoren som gjør det mulig å øke spenningen til strømmen som produseres for å injisere den i nettverket;


Nacelle 4, struktur støttet av masten som huser de forskjellige mekaniske elementene. Direktedrevne vindturbiner skiller seg fra de som er utstyrt med girtog (girkasse / girkasse 5) avhengig av hvilken type dynamo som brukes.
Konvensjonelle dynamoer krever en tilpasning av rotasjonshastigheten i forhold til rotorens første bevegelse;

Rotor 2, en roterende del av vindturbinen plassert høyt for å fange sterke og regelmessige vind. Den består av 1 blad laget av komposittmateriale som settes i bevegelse av vindens kinetiske energi.
Forbundet med et nav, kan de hver være i gjennomsnitt 25 til 60 m lange og rotere med en hastighet på 5 til 25 omdreininger per minutt.

Kraften til en vindturbin

Strøm er mengden energi som produseres eller overføres på ett sekund. Vindturbinene som er installert i dag har en maksimal effekt på mellom 2 og 4 MW, når vinden er sterk nok.


Tenk på en vindturbin hvis blader har en radius r.
Det er underlagt akselerasjonen av en vind med hastighet v.Energien fanget av vindturbinen er proporsjonal med den kinetiske energien til vinden som passerer gjennom vindturbinen.


All denne energien kan ikke oppnås fordi vindhastigheten ikke er null etter vindturbinen.Den maksimale effekten (energi per sekund) fanget av vindturbinen er gitt av Betz formel :P = 1,18 * R² * V³R er i meter
V i meter per sekund
P i wattÅ vite dimensjonene til vindturbinen og vindhastigheten på et gitt sted, kan vi ved hjelp av denne formelen evaluere kraften til en vindturbin.

I praksis er den nyttige kraften til en vindturbin mindre enn P. Dette skyldes det faktum at fra vind til distribusjon er det flere stadier av energikonvertering, hver med sin egen effektivitet :


vind mot propellens kinetiske energi
Generator av elektrisitet til transformator
likeretter til lagring til distribusjon.


Den optimale effektiviteten er 60 - 65%.0 For kommersielle vindturbiner er virkningsgraden i området 30 til 50 %.0

Vindturbin og lastfaktor

Selv om den ikke alltid opererer med full effekt, opererer og produserer en vindturbin strøm i gjennomsnitt mer enn 90 0x0.008p-1022v tiden.

For å karakterisere begrepet "leveringsevne" av en vindturbin, bruker energiselskaper en indikator som kalles belastningsfaktor. Denne indikatoren måler forholdet mellom energien produsert av en elektrisitetsproduksjonsenhet og energien den kunne ha produsert hvis den kontinuerlig opererte med maksimal effekt.
Den gjennomsnittlige vindbelastningsfaktoren er 23%.0

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Vi er stolte av å tilby deg et nettsted uten informasjonskapsler uten annonser.

Det er din økonomiske støtte som holder oss gående.

Klikke !