Ohmmetr - Vědět všechno !

Ohmmetr je přístroj pro měření odporu elektrické součásti
Ohmmetr je přístroj pro měření odporu elektrické součásti

Ohmmetr

Ohmmetr je nástroj, který měří elektrický odpor elektrické součásti nebo obvodu.

Měrnou jednotkou je ohm, označený Ω. Pro měření hodnoty odporu lze použít dvě metody :
- Měření napětí proudovým generátorem.
- Měření proudu pomocí generátoru napětí (nebo D.D.P).

Generátor proudu

Proudový generátor ukládá intenzitu Im prostřednictvím neznámého odporu Rx, měříme napětí Vm objevující se na jeho hranicích.
Taková sestava neumožuje měřit s přesnými odpory, jejichž hodnota přesahuje několik kΩ protože proud ve voltmetr
Voltmetr
Voltmetr je zařízení, které měří napětí (nebo rozdíl v elektrickém potenciálu) mezi dvěma body, což je množství, jehož měrnou jednotkou je volt (V). Převážná většina proudových měřicích zařízení je postavena kolem digitálního voltmetru, přičemž fyzické množství, které má být měřeno, se přeměňuje na napětí pomocí vhodného senzoru.
u již není zanedbatelný
(vnitřní odpor voltmetr
Voltmetr
Voltmetr je zařízení, které měří napětí (nebo rozdíl v elektrickém potenciálu) mezi dvěma body, což je množství, jehož měrnou jednotkou je volt (V). Převážná většina proudových měřicích zařízení je postavena kolem digitálního voltmetru, přičemž fyzické množství, které má být měřeno, se přeměňuje na napětí pomocí vhodného senzoru.
u je obecně 10 MΩ).
Montáž je proto doplněna generátorem pomocného proudu řízeným na hodnotu napětí měřeného voltmetr
Voltmetr
Voltmetr je zařízení, které měří napětí (nebo rozdíl v elektrickém potenciálu) mezi dvěma body, což je množství, jehož měrnou jednotkou je volt (V). Převážná většina proudových měřicích zařízení je postavena kolem digitálního voltmetru, přičemž fyzické množství, které má být měřeno, se přeměňuje na napětí pomocí vhodného senzoru.
em a odpovědného za dodávku proudu ve voltmetr
Voltmetr
Voltmetr je zařízení, které měří napětí (nebo rozdíl v elektrickém potenciálu) mezi dvěma body, což je množství, jehož měrnou jednotkou je volt (V). Převážná většina proudových měřicích zařízení je postavena kolem digitálního voltmetru, přičemž fyzické množství, které má být měřeno, se přeměňuje na napětí pomocí vhodného senzoru.
u.
Když hodnota odporu Rx je méně než deset ohmů, aby se zabránilo zohlednění různých spojovacích rezistorů, je nutné provést speciální sestavu, prováděnou v ohmmetrech 4 prameny.

Generátor napětí

Ideální generátor napětí je teoretický model.
Jedná se o dipól schopný vnucovat konstantní napětí bez ohledu na zatížení připojené k jeho svorky.
To je také nazýváno zdrojem napětí.
Ammetr se používá k měření proudu I cirkulujícího v rezistoru Rx na které je aplikováno nízké napětí V definovaný.
Tato metoda se používá v analogových ohmmetrech vybavených galvanometry s pohyblivým rámem.
Použití jedné z ráží
Použití jedné z ráží

Použití ohmmetru

Zde je příklad typického použití komerčního ohmmetru.
Použijte jeden z kalibrů v zelené zóně.
Máme na výběr mezi
- 2 MΩ
- 200 kΩ
- 20 kΩ
- 2 kΩ
- 200 Ω

V současné době není nic spojeno se dvěma terminály ohmmetru, měříme odpor vzduchu mezi těmito dvěma terminály. Tento odpor je větší než 2 MΩ.
Ohmmetr nemůže poskytnout výsledek tohoto měření, zobrazuje 1 vlevo od obrazovky.
Rezistor je připojen k terminálu COM a na terminálu Ω.
Rezistor je připojen k terminálu COM a na terminálu Ω.

Spojte ohmmetr

Pokud nemáme ponětí o hodnotě rezistence, která má být měřena, můžeme udržet ráži 2 MΩ a udělat první krok.
Pokud známe řádovou velikost odporu, zvolíme velikost těsně nad odhadovanou hodnotou.

Když je rezistor použit v držáku, musí být z něj extrahován před připojením k ohmmetru.
Měřený odpor je jednoduše spojen mezi svorkovnou COM a terminálu označeného dopisem Ω.
Čtení výsledku
Zde například čteme :
R = 0,009 MΩ
jinými slovy R = 9 kΩ

Výběr přesnějšího kalibru

Vzhledem k tomu, že hodnota odporu je řádová 9 kΩ, lze přijmout kalibr 20 kΩ.
Pak jsme si přečetli :
R = 9,93 kΩ
Následující kalibr (2 kΩ) je nižší než hodnota R. Takže ho nebudeme moci použít.
Hodnota odporu je indikována třemi barevnými pruhy
Hodnota odporu je indikována třemi barevnými pruhy

koherence

Konzistence výsledku měření s hodnotou vyznačenou na tělese odporu
Hodnota odporu je indikována třemi barevnými pásy.
Čtvrtý pruh označuje přesnost označení. Zde tento zlatý barevný pás znamená, že přesnost je 5%.

Každá barva odpovídá číslu :

Zde označení označuje :
R = 10 × 103 Ω v 5% blízký.
buď : R = 10 kΩ u 5% blízký.
5% od 10 kΩ = 0,5 kΩ.

odolnost R je proto zahrnuta do intervalu :
9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ
Výsledek měření R = 9,93 kΩ je dobře kompatibilní s značením. Konečně můžeme napsat :
R ≈ 9,9 kΩ
hodnota
barva
poslední vlevo : multiplikátor
vpravo : tolerance
0
████
1 -
1
████
10 1%
2
████
102 2%
3
████
103 -
4
████
104 -
5
████
105 0.5%
6
████
106 0.25%
7
████
107 0.1%
8
████
108 0.005%
9
I_____I
109 -
-
████
0.1 5%
-
████
0.01 10%

Kontinuální generátor, galvanometr g, rezistory R<sub>1</sub> a R<sub>2</sub> a nastavitelný odpor R<sub>4</sub>.
Kontinuální generátor, galvanometr g, rezistory R1 a R2 a nastavitelný odpor R4.

Metoda Wheatstone bridge

Ohmmetr neumožňuje vysoce přesná měření. Chceme-li snížit nejistotu, existují metody porovnávání odporů pomocí mostů.
Nejznámější je Wheatstoneův most.

Je nutné mít kontinuální generátor, galvanometr g, kalibrované rezistory R1 a R2 a kalibrovaná nastavitelná pevnost R4.
R1 a R2 jedné části a R3 a R4 na druhé straně představují děliče napětí E dodávky na můstek.

Odpor je ustálen R4 k dosažení nulové odchylky v galvanometru pro vyvážení mostu.

výpočet

R1, R2, R3 a R4 jsou odpory zkřížené intenzitou I1, I2, I3 a I4.

        UCD= R x I      když     I = 0     potom     UCD = 0
        UCD = UCA + UAD
        0 = - R1 x I1 + R3 x I3
        R1 x I1 = R3 x I3     rovnice 1


        UCD = UCB + UBD
        0 = R2 x I2 - R4 x I4
        R2 x I2 = R4 x I4     rovnice 2

Podle zákona uzlů :

        I1 + I = I2 když I = 0 => I1 = I2
        I3 = I + I4 když I = 0 => I3 = I4

Proto budeme mít tím, že vyhovíme zprávu o rovnicích 1 / 2

        ( R1 x I1 ) / ( R2 x I2 ) = ( R3 x I3 ) / ( R4 x I4 )
        R1 / R2 = R3 / R4     najdete produkt v křížku.

Je-li rezistence, která má být stanovena, Rx na místě R3, potom :

        RX = R3 = ( R1 / R2 ) x R4

Takže : při rovnováze mostu jsou příčníky rezistorů stejné
Drátěný most je variantou Wheatstonova mostu.
Drátěný most je variantou Wheatstonova mostu.

Metoda drátěného mostu

Drátěný most je variantou Wheatstonova mostu.
Není třeba kalibrovat nastavitelný odpor. Postačuje, aby rezistor R s přesností měl přednostně odpor stejného řádu jako neznámý rezistor a homogenní odolný drát a konstantní průřez, který má tendenci mezi dvěma body A a B.
Kontakt se po tomto drátu přemís je přemísžěn, dokud není v galvanometru získán nulový proud.
Odpor drátu, který je úměrný jeho délce, lze snadno najít odpor Rx neznámá po měření délek La a Lb.

Jako drát se konstanta nebo nichrom používá s průřezem tak, aby celkový odpor drátu byl v řádu 30 Ω.
Pro získání kompaktnějšího zařízení je možné použít víceotáčetový potenciometr.
K tomu je možné použít drátěný most k mostu Wheatstone.
Mezi posuvníku mostu a společným bodem standardního rezistoru je připojen nulový detektor R a neznámý odpor Rx.
Kontakt je přesunut. C podél drátu, dokud není v detektoru získána nulová hodnota.
Když je most v rovnováze, máme :

        Ra x Rx = Rb x R

Pevnost drátu úměrná jeho délce, poměr Rb / Ra se rovná poměru K délky Lb / La.

A konečně máme :

        Rx = R x K

Digitální simulátor drátěného mostu pro kutilky

Aby byla tato metoda konkrétnější, zde je dynamický digitální simulátor.
Změňte hodnotu R a zprávu Lb / La myší pro zrušení napnutí mostu a nalezení hodnoty Rx.
Podívejte se na teorii.















Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout web bez souborů cookie bez reklam.

Je to vaše finanční podpora, která nás udržuje v chodu.

Kliknout !