VGA-DVI  

      USB-HDMI

      DVI-HDMI


แปลงสัญญาณแอนะล็อกจากพีซีหรือ HDTV DVI แบบดิจิตอล
แปลงสัญญาณแอนะล็อกจากพีซีหรือ HDTV DVI แบบดิจิตอล

VGA - DVI


แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลสำหรับพีซี หรือ HDTV DVI หรือโปรเจคเตอร์
เข้ากันได้กับมาตรฐาน DVI DDWG
รายการสื่อ VGA ความละเอียดสูงสุด 1280 x 1024 @ 75 Hz
รองรับ DVI ความละเอียดสูงสุด 1920 x 1200 (ผ่านทางเลือกของเมนู)
คุณสมบัติและประโยชน์

•แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล DVI รูป
•การจัดการที่ความละเอียดสูงสุด 1920 x 1200 ในหน้าจอรายการ
•ความละเอียดสูงสุด 2048 x 1080 ผลลัพธ์
•รองรับ HDTV ความละเอียดถึง 1080p (อินพุตและเอาต์พุต)
•มักจะเข้ากันได้กับ DDWG

อะแดปเตอร์เหล่านี้มักจะมีเมนูสำหรับการปรับความสว่าง ความคมชัด สี RGB แสดง และตำแหน่ง H / V
ทั่วไป รูปแบบผลลัพธ์เลือกใช้หน้าจอของระบบ
ความละเอียดการแสดงผลสามารถเลือกได้ตามคุณสมบัติของจอภาพเอาท์พุท

ประโยชน์ของตัวแปลง VGA/DVI
VGA DVI แปลงเชื่อมต่อกราฟิกการ์ดแบบอนาล็อกวิดีโอ (VGA) กับจอภาพดิจิตอล DVI ที่เข้ากันได้
จะช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อแล็ปท็อปหรือ PC พร้อมกับปลั๊ก VGA วิดีโอเชื่อมต่อกับหน้าจอวิดีโอ DVI
ตัวแปลงเหล่านี้ยังสนับสนุนแหล่งวิดีโอเช่นเครื่องเล่น DVD และตัวถอดรหัส

ใช้การตั้งค่าคุณสามารถเลือกผลลัพธ์ (ดิจิตอล หรืออนาล็อก) DVI หรือ DVI D โหมด
เป็นกฎทั่วไป ความละเอียดการแสดงผลสามารถเลือกความละเอียดที่จำเป็นไปยังอุปกรณ์แสดงผล

การตั้งค่าของเมนูรูปภาพสามารถปรับความคมชัด ความสว่าง สี และความเข้มของระดับสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อใช้แหล่งวิดีโอ VGA เป็นอนาล็อก และแปลงสัญญาณดิจิตอล DVI
ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อใช้แหล่งวิดีโอ VGA เป็นอนาล็อก และแปลงสัญญาณดิจิตอล DVI

ภาพรวม


สัญญาณแอนะล็อกคอมพิวเตอร์จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลสำหรับใช้กับจอภาพ LCD เครื่องฉายดิจิตอล หรืออุปกรณ์ดิจิตอลอื่น ๆ ...
โดยทั่วไป มีความจำเป็นของเครื่องพีซี ก็มักจะง่าย และทำได้ดี
กรุณาเชื่อมต่อการแสดงผล VGA วิดีโอของพีซี VGAdu แปลงอินพุต connector แล้วเชื่อมต่อการแสดงผลบน connecteut DVI จอดิจิตอล และเปิด

มักจะ สามารถแสดงเมนู โดยการกดปุ่ม จะช่วยให้การปรับพารามิเตอร์อินพุต / เอาท์พุตการติดตั้งและการตั้งค่าของภาพ
ยังมีฟังก์ชันปรับอัตโนมัติแบนด์วิดท์ VGA 350 MHZ
แบนด์วิดท์ DVI 1.65 GHZ
สัญญาณอินพุต 1.2 V
สัญญาณอินพุต DDC 5.0 V (TTL)
DVI ความละเอียด 1920 X 1200
พลังงาน 5VDC (สูงสุด 10W)


ตัวเชื่อมต่อ


DVI-DVI-ฉัน 29 หมุด
น้ำหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าสภาพแวดล้อม


การทำงานอุณหภูมิ 41 C ̊F-113
ความชื้น 80% ไม่ควบแน่น