•  RJ11-RS232

•  RJ11-RJ45


สาย RJ11 อะไรคืออะไร
สาย RJ11 อะไรคืออะไร

RJ11


มาตรฐาน RJ11 ใช้สำหรับโทรศัพท์ มันเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลที่ส่งผ่านอาจเป็นแบบดิจิทัล (DSL) หรืออนาล็อก

สายโทรศัพท์ที่มักจะมาถึงที่บ้านของสมาชิกมี4คู่บิด ใช้เพียงคู่เดียวเท่านั้น
สองติดต่อกลางของซ็อกเก็ต RJ11, หมายเลข2และ3จะใช้สำหรับสายโทรศัพท์และสีแนะนำผู้ใช้

ความตึงเครียดต่อเนื่องระหว่างสองลิงค์ของตัวเชื่อมต่อ RJ11 แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
แต่ละประเทศมีช่องเสียบโทรศัพท์มาตรฐาน

ในประเทศสเปนพระราชกฤษฎีกาชาวสเปนกำหนดการใช้ RJ11 และ RJ45 สำหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์
ในเบลเยียมมีหลายประเภทของสาย RJ11 :
2ลิงค์ : น้ำเงิน, ขาว-น้ำเงิน
4รวม : น้ำเงิน, ส้ม, ส้ม-ขาว, ขาว-น้ำเงิน

ตัวเชื่อมต่อ RJ25 เป็นตัวเชื่อมต่อชนิดปลั๊กอินแบบแยกส่วน
มันเป็นตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อสามบรรทัด RJ25 มีหกจุดและหกผู้ติดต่อเทียบเท่าอังกฤษเป็นมาตรฐาน BS ๖๓๑๒

ขั้วต่อ RJ11-RJ14-RJ25 :ตำแหน่ง ไพน์ RJ25 ไพน์ RJ14 ไพน์ RJ11 คู่บิด R T ฝรั่งเศส เรา เยอรมนี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สี RJ25
1 1 T สีเขียวสีขาว สีขาวหรือสีส้ม สี ม่วง สี ส้ม unreased สีเขียวสีขาว
2 2 1 2 T สีส้มขาว สี ดำ สี เขียว สี แดง สี ส้ม สีส้มขาว
3 3 2 1 1 R สีขาวสีฟ้า สี แดง ขาว สี ฟ้า สี แดง สีขาวสีฟ้า
4 3 3 2 1 T สีน้ำเงินขาว สี เขียว น้ำตาล ขาว สี ฟ้า สีน้ำเงินขาว
5 5 4 2 R สีขาวส้ม สี เหลือง สี เหลือง สี ดำ ขาว สีขาวส้ม
6 6 R สีขาวเขียว สีน้ำเงินหรือสีน้ำตาล เทา สี เขียว unreased สีขาวเขียวไพน์ RJ11
ไพน์ RJ11

สาย RJ11 : -T-

ใช้หัวต่อโทรศัพท์ใน T 8 มาตรฐานการเชื่อมต่อ แต่ละที่สอดคล้องกับบิตของสีแตกต่าง : สีเทา สีขาว สีฟ้า สี ม่วง สีน้ำตาล สีเหลือง สีส้ม อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ต้องการเพียงสองเส้น (ปกติสีเทา และสีขาว) ทำงาน คนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับโทรสาร

อะแดปเตอร์สามารถใช้จากประเทศหนึ่งไปยังอีกตามสายการ
อะแดปเตอร์แปลง และส่งสัญญาณเสียง
การเชื่อมต่อของสาย RJ11
การเชื่อมต่อของสาย RJ11

สาย RJ11 : มาตรฐาน

แต่ละประเทศมีมาตรฐานของภาพโทรศัพท์ มีประมาณ 44 หลากหลายมาตรฐานและ RJ11 Sockets ในเยอรมนี มีตัวแท

มาตรฐาน RJ มีค่าแตกต่างกันจำนวนมากซึ่งถูกย่อว่า
เป็นคำศัพท์วันนี้ : RJ11, RJ12 หรือปลั๊กแบบ 6 พิน RJ14 และ RJ45 สำหรับปลั๊กขั้ว 8 แบบ