ΣΚΕΥΩΡΙΑ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !

αναλογική σύνδεση ήχου/βίντεο
αναλογική σύνδεση ήχου/βίντεο

SCART ( ή péritel)

Το SCART αναφέρεται σε μια συσκευή ζεύξης και έναν σύνδεσμο ήχου/ βίντεο που έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στην Ευρώπη.

Σας επιτρέπει απλά να συνδέσετε περιφερειακά (ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ) που έχουν αναλογικές λειτουργίες ήχου / βίντεο χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο 21 ακίδων.

Υπάρχουν τρεις τύποι συνδετήρων : το βύσμα στις συσκευές, το αρσενικό/αρσενικό καλώδιο και το καλώδιο προέκτασης.
Οι σύνδεσμοι SCART συναντώνται συχνότερα σε εξοπλισμό που διατίθεται στο αγορά της Ευρώπης.

Σήμερα η αναλογική τηλεόραση αντικαθίσταται από την ψηφιακή τηλεόραση· επιτρέπει την πρόσβαση σε υψηλή ευκρίνεια· ΣΚΑΡΑ η οποία, ως εκ τούτου, ήταν υποχρεωτική στις τηλεοράσεις από το 1980, αντικαθίσταται από το HDMI
HDMI
Το HDMI είναι μια πλήρως ψηφιακή διεπαφή ήχου/βίντεο που μεταδίδει μη συμπιεσμένα κρυπτογραφημένα ρεύματα.
. Η τρομαχτή δεν υπάρχει πλέον από τα τέλη του 2014.
Το βύσμα SCART   έχει 21 ακίδες και μεταδίδει αναλογικά σήματα.
Το βύσμα SCART έχει 21 ακίδες και μεταδίδει αναλογικά σήματα.

Καλωδίωση

Το pin 8 εκμεταλλεύεται το σήμα αργής εναλλαγής από την πηγή, η οποία αλλάζει την είσοδο βίντεο καθώς και τον τύπο των σημάτων βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν :

- 0 V σημαίνει "κανένα σήμα", ή εσωτερικό σήμα (π.χ. τρέχουσα λειτουργία της τηλεόρασης)·
- +6 V σημαίνει : επιλογή της βοηθητικής εισόδου ήχου/βίντεο και λόγος διαστάσεων 16 : 9 (τεχνική εξέλιξη μετά το αρχικό πρότυπο)·
- +12 V σημαίνει : επιλογή βοηθητικής εισόδου ήχου/βίντεο και μορφής 4/3.

Ο πείρος 16 είναι ένα σήμα από την πηγή, το οποίο υποδεικνύει αν το σήμα είναι RGB ή σύνθετο :
- 0 V έως 0,4 V σύνθετο.
- 1 V έως 3 V (ονομαστική κορυφή 1 V) RGB μόνο.
Η καρφίτσα 16 ονομάζεται γρήγορη εναλλαγή :
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση του σήματος RGB σε ένα άλλο σήμα βίντεο : Teletext και λεζάντες.
Το εύρος ζώνης βίντεο που επιτρέπεται για γρήγορη εναλλαγή είναι 6 MHz.
1 Α-Ο-Ρ ΣΩΣΤΉ ΈΞΟΔΟς ΉΧΟΥ
2 Α-Ι-Ρ ΣΩΣΤΉ ΕΊΣΟΔΟς ΉΧΟΥ
3 Α-Ο-Λ ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΈΞΟΔΟς ΉΧΟΥ
4 Α-GND ΉΧΟς GND
5 Β-GND ΜΠΛΕ - ΜΆΖΑ
6 Α-Ι-Λ ΗΧΟΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΣΟΗ
7 B ΜΠΛΕ ΕΙΣΡΟΗ HD / ΕΚΡΟΗ
8 ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΑΡΓΉ ΕΝΑΛΛΑΓΉ (ΕΊΣΟΔΟς/ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΗΓΉ)
9 GND ΠΡΆΣΙΝΟΣ
10 CLK-ΈΞΩ ΕΊΣΟΔΟΣ
11 GND ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΊΣΟΔΟς/ΈΞΟΔΟς HD
12 ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΈΞΟΔΟς, ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟς ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌς HD ΕΙΣΌΔΟΥ/ΕΞΌΔΟΥ
13 R GND ΚΌΚΚΙΝΟ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΆΖΑ
14 ΔΕΔΟΜΈΝΑ-GND ΜΆΖΑ
15 R ΚΌΚΚΙΝΟ/ ΧΡΩΜΑΤΟ (YC), ΕΊΣΟΔΟς/ΈΞΟΔΟς HD
16 ΜΠΛΝΚ ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΝΑΛΛΑΓΉ
17 V-GND ΒΙΝΤΕΟ / SYNCHRO / ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑ, ΈΔΑΦΟς
18 ΚΕΝΌ GND ΚΕΝΌ GND
19 V-OUT ΈΞΟΔΟς ΒΊΝΤΕΟ / ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ / ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑς
20 V-IN ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΒΊΝΤΕΟ / ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ / ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑς
21 ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΟΣ ΚΟΙΝΉ GND (ΘΩΡΆΚΙΣΗ)

Το βύσμα SCART είναι το πιο συνηθισμένο σε παλαιότερες τηλεοράσεις
Το βύσμα SCART είναι το πιο συνηθισμένο σε παλαιότερες τηλεοράσεις

Περιορισμοί της υποδοχής SCART

Η χρήση αυτού του βύσματος ενδιαφέρει μόνο οθόνες που μπορούν να ικανοποιηθούν με χαμηλό ορισμό (περίπου 800 × 600).
Για οθόνες υψηλότερου ορισμού, είναι χρήσιμο για τη σύνδεση όλων των προϊόντων χωρίς υποδοχή HDMI
HDMI
Το HDMI είναι μια πλήρως ψηφιακή διεπαφή ήχου/βίντεο που μεταδίδει μη συμπιεσμένα κρυπτογραφημένα ρεύματα.
(π.χ. αναλογικό βίντεο, τύπος VHS).
Για ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας, είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι έχουν έξοδο HDMI
HDMI
Το HDMI είναι μια πλήρως ψηφιακή διεπαφή ήχου/βίντεο που μεταδίδει μη συμπιεσμένα κρυπτογραφημένα ρεύματα.
(DVD player, κονσόλα παιχνιδιών με συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ψηφιακό δέκτη), επειδή η σύνδεση από scart οδηγεί σε απώλειες :

Πέρα από τρία μέτρα, ένα καλώδιο επέκτασης δεν μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικά τα αδύναμα και πολλαπλά αναλογικά σήματα που λειτουργεί χωρίς να συμβαίνουν διαταραχές.
Χωρίς ειδική επεξεργασία (ενισχυτής βίντεο, φίλτρο ήχου) επομένως δεν συνιστάται η μη συμμόρφωση με το αρχικό πρότυπο, δεν συνιστώνται μεγαλύτεροι σύνδεσμοι.

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Είμαστε υπερήφανοι που σας προσφέρουμε έναν ιστότοπο χωρίς cookie χωρίς διαφημίσεις.

Είναι η οικονομική σας υποστήριξη που μας κρατά σε εγρήγορση.

Κλικ !