RJ45-RS232

      RJ11-RJ45

      USB-RJ45


Kết nối RJ45
Kết nối RJ45

RJ45


Nó là tiêu chuẩn mạng cho phép kết nối tới Internet. Đây là loại cáp có 8 chân nối điện. Nó cũng được gọi là 8P8C cáp hoặc kết nối ETHERNET (8 vị trí và địa chỉ liên lạc điện 8).

Đó là tiêu chuẩn này cho phép kết nối tới Internet. Kết nối này là về thể chất tương thích với đầu nối RJ11 nếu bạn sử dụng một adapter.

Trên một máy tính có dây RJ45 10 / 100 Mbit/s, chỉ có 4 chân 1-2 và 3-6 được sử dụng để truyền đạt thông tin.
Trong 1000 Mbps (1Gbps) truyền, các chân cắm 8 được sử dụng.
Hai RJ45 dây tiêu chuẩn là chủ yếu là phổ biến để dây bắt : các tiêu chuẩn tiêu chuẩn T568A và T568B.
Các tiêu chuẩn này là rất tương tự chỉ cặp 2 (cam, trắng-cam) và 3 (xanh lá cây, màu trắng-xanh) được thay đổi.


Internet cổng RJ45 để máy tính xách tay
Internet cổng RJ45 để máy tính xách tay

RJ45 thẳng :


Cáp đúng (đánh dấu vá cáp hoặc cáp STRAIGHT-THROUGH) được sử dụng để kết nối một thiết bị với một mạng lưới Trung tâm mạng hoặc chuyển đổi.


Đúng T568A1 TRẮNG / MÀU XANH LÁ CÂY 1 TRẮNG / XANH
2 XANH 2 XANH
3 TRẮNG / CAM 3 TRẮNG / DA CAM
4 BLUE 4 MÀU XANH
5 TRẮNG / XANH 5 TRẮNG / XANH
6 CAM 6 CAM
7 TRẮNG / NÂU 7 TRẮNG / NÂU
8 BROWN 8 BROWN


Đúng T568B


rj45-straight-and-crossover.jpg
Sơ đồ dây RJ45 thẳng và chiều ngang
RJ45 chéo, định nghĩa :
Cáp chéo (CROSSOVER CABLE đánh dấu) thường được sử dụng để kết nối hai trung tâm chuyển mạng.

1 TRẮNG / CAM 1 TRẮNG / DA CAM
2 CAM 2 CAM
3 TRẮNG / MÀU XANH LÁ CÂY 3 TRẮNG / XANH
4 BLUE 4 MÀU XANH
5 TRẮNG / XANH 5 TRẮNG / XANH
6 XANH 6 XANH
7 TRẮNG / NÂU 7 TRẮNG / NÂU
8 BROWN 8 BROWN


T568A vượt qua1 TRẮNG / MÀU XANH LÁ CÂY 1 TRẮNG / DA CAM
2 XANH 2 CAM
3 TRẮNG / CAM 3 TRẮNG / XANH
4 BLUE 4 TRẮNG/NÂU
5 TRẮNG / XANH 5 BROWN
6 CAM 6 XANH
7 TRẮNG / NÂU 7 MÀU XANH
8 BROWN 8 TRẮNG / XANH


T568B vượt qua1 TRẮNG / MÀU XANH LÁ CÂY 1 TRẮNG / DA CAM
2 XANH 2 CAM
3 TRẮNG / CAM 3 TRẮNG / XANH
4 BLUE 4 MÀU XANH
5 TRẮNG / XANH 5 TRẮNG / XANH
6 CAM 6 XANH
7 TRẮNG / NÂU 7 TRẮNG / NÂU
8 BROWN 8 BROWN
Kết nối RJ45
Kết nối RJ45

Như vậy cho một ràng buộc qua :


Kết nối RJ45 của truyền và nhận được đảo ngược :

Cặp truyền từ một bên được kết nối với các chân tiếp nhận bên kia.