RJ11-RS232

      RJ11-RJ45

      RJ45-RS232

      USB-RS232


สาย rs232
สาย rs232

RS232


สำหรับข้อมูลสายที่เดินทางมา อย่างสม่ำเสมอ (แบบซิงโครนัส) หรือสุ่มช่วง (แบบอสมวาร)

ระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ (หลัก) และตัวรับ (DCE) เดินสายอยู่ สาย RS232 สามารถเชื่อมต่อในชุด
ในการกำหนดค่าที่ 2 หลักเชื่อมต่อโดยตรง ควรใช้สายของข้ามการเชื่อมโยงหรือ \โมเด็มเป็น Null\
สายนี้มีขั้วต่อตัวเมียที่ปลายแต่ละด้าน
ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ RS232 โมเด็ม Null 25 พิน :

1 มวล 1
2 ดูข้อมูล 3 ข้าม
3 รับข้อมูล 2 ข้าม
4 ขอ 5 ข้าม
5 พร้อมส่ง 4 ข้าม
6 ข้อมูล 20 ข้าม
7 โวลต์ไฟฟ้า 0 7
8 การตรวจจับสัญญาณออนไลน์ 8 ข้าม
9 (+) แรงดันไฟฟ้า 9
10 (-) แรงดันไฟฟ้า 10
11
12 2 ° - ตรวจสอบสัญญาณ 12
13 2 ° - พร้อมส่ง 13 ข้าม
14 2 ° - ส่งข้อมูล 14 ข้าม
15 DCE - สัญญาณนาฬิกาสำหรับการส่ง 17 ข้าม
16 2 ° - รับข้อมูล 16 ข้าม
17 สัญญาณนาฬิการับ 24 ข้าม
18 หลัก - ถามย้อนกลับถิ่น DCE
19 2 ° - ส่ง 19 ข้าม
20 ส่งข้อมูล 6 ข้าม
21 คุณภาพการส่งสัญญาณ 21
22 สัญลักษณ์แหวน 22
23 เลือกสัญญาณความเร็ว 23
24 DCE - สัญญาณนาฬิกาสำหรับการส่ง 24 ข้าม
ขั้วต่อ rs232 25 พิน
ขั้วต่อ rs232 25 พิน

RS232 UART


การสร้างการสื่อสาร โดยใช้สาย RS232 จึงจำเป็นต้องกำหนดโพรโทคอลที่ใช้ โดยเฉพาะเต่าส่งและเขียนโค้ด
ในทางปฏิบัติ UART ถูกใช้มากที่สุด
UART RS232 มี 9 ระเบียนของ 8 บิตเรียงเป็นสามประเภท :

•ควบคุมระเบียน : IER, LCR, MCR, DL (16 บิต : + DLL DLM)
•ระเบียนของอเมริกา : LSR, MSR และ IIR
•ข้อมูล : RBR และพฤหัสบดีราคา
ขั้วต่อ rs232 9 พิน
ขั้วต่อ rs232 9 พิน

แปลง : DB25 - DB9


Pinout เดิม RS232 ได้รับการพัฒนาสำหรับ 25 พิน (sub-d) วันนี้ 9 พินขั้วต่อ RS232 ใช้กันทั่วไป
ในการผสมใช้งาน สามารถใช้ตัวแปลง 9-25

DB9 DB25 ฟังก์ชัน
1 8 ผู้ขนส่งข้อมูลที่ตรวจพบ
2 3 รับข้อมูล
3 2 ส่งข้อมูล
4 20 เทอร์มินัลข้อมูลพร้อม
5 7 มวลสัญญาณ
6 6 พร้อมข้อมูล
7 4 ขอให้ส่ง
8 5 ล้างเพื่อส่ง