RJ45-RS232

      RJ11-RJ45

      USB-RJ45


ขั้วต่อ RJ45
ขั้วต่อ RJ45

RJ45


มาตรฐานเครือข่ายที่ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สายเคเบิลชนิดนี้มีขา 8 ของการเชื่อมต่อไฟฟ้า มันจะเรียกว่าอีเทอร์เน็ตสายหรือขั้วต่อ 8P8C (ตำแหน่งที่ 8 และติดต่อไฟฟ้า 8)

มาตรฐานนี้ที่ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เชื่อมต่อนี้เป็นร่างกายเข้ากันได้กับหัวต่อ RJ11 ถ้าคุณใช้อะแดปเตอร์

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาย RJ45 10 / 100 Mbit/s, 4 พิน 1 2 และ 3-6 ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูล
ใน 1000 Mbps (1Gbps) ของการส่ง ขา 8 ของปลั๊กที่ใช้
มาตรฐานสาย RJ45 สองเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปลวดจับ : มาตรฐาน T568A และ T568B มาตรฐาน
มาตรฐานเหล่านี้มีความคล้ายคลึงเท่าคู่ที่ 2 (สีส้ม สีขาวส้ม) และ 3 (สีเขียว ขาว-เขียว) มีการเปลี่ยนแปลง


อินเทอร์เน็ตพอร์ต RJ45 การแล็ปท็อป
อินเทอร์เน็ตพอร์ต RJ45 การแล็ปท็อป

RJ45 ตรง :


สายเคเบิลที่เหมาะสม (ทำเครื่องหมายสายแพทช์หรือเคเบิล STRAIGHT-THROUGH) ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายศูนย์กลางหรือเครือข่ายสวิตช์T568A ขวา

1 ขาว / เขียว 1 ขาว / เขียว
2 เขียว 2 เขียว
3 ขาว / ส้ม 3 ขาว / ส้ม
4 ฟ้า 4 สีน้ำเงิน
5 สีขาว / สีน้ำเงิน 5 สีขาว / สีน้ำเงิน
6 ส้ม 6 ส้ม
7 ขาว / น้ำตาล 7 ขาว / น้ำตาล
8 น้ำตาล 8 น้ำตาล


T568B ด้านขวา


rj45-straight-and-crossover.jpg
Schematic ของสาย RJ45 ตรงและข้าม
ไขว้ RJ45 คำจำกัดความ :
สายเคเบิลแบบไขว้ (ทำเครื่องหมายสายไขว้) โดยทั่วไปการเชื่อมต่อฮับหรือสวิตช์เครือข่ายสอง1 ขาว / ส้ม 1 ขาว / ส้ม
2 ส้ม 2 ส้ม
3 ขาว / เขียว 3 ขาว / เขียว
4 ฟ้า 4 สีน้ำเงิน
5 สีขาว / สีน้ำเงิน 5 สีขาว / สีน้ำเงิน
6 เขียว 6 เขียว
7 ขาว / น้ำตาล 7 ขาว / น้ำตาล
8 น้ำตาล 8 น้ำตาล


ข้าม T568A

1 ขาว / เขียว 1 ขาว / ส้ม
2 เขียว 2 ส้ม
3 ขาว / ส้ม 3 ขาว / เขียว
4 ฟ้า 4 ขาว/น้ำตาล
5 สีขาว / สีน้ำเงิน 5 น้ำตาล
6 ส้ม 6 เขียว
7 ขาว / น้ำตาล 7 สีน้ำเงิน
8 น้ำตาล 8 สีขาว / สีน้ำเงิน


ข้าม T568B

1 ขาว / เขียว 1 ขาว / ส้ม
2 เขียว 2 ส้ม
3 ขาว / ส้ม 3 ขาว / เขียว
4 ฟ้า 4 สีน้ำเงิน
5 สีขาว / สีน้ำเงิน 5 สีขาว / สีน้ำเงิน
6 ส้ม 6 เขียว
7 ขาว / น้ำตาล 7 ขาว / น้ำตาล
8 น้ำตาล 8 น้ำตาล
ขั้วต่อ RJ45
ขั้วต่อ RJ45

ดังนั้น สำหรับการผูกข้อมูลข้าม :


เชื่อมต่อ RJ45 ของตัวส่งและตัวรับสัญญาณจะกลับ :

คู่ของการส่งผ่านจากด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับพินต้อนรับด้านอื่น ๆ