Arduino är en krets som skrivs ut i material
Arduino är en krets som skrivs ut i material

arduino


Arduino är en krets som skrivs ut i material som står en mikrokontroller som kan programmeras att analysera och skapa elektriska signaler, att utföra uppgifter mycket olika som hemautomation
(kontroll av hushållsmaskiner - belysning, uppvärmning...), en robot pilot, etc. Det är en plattform som bygger på ett enkelt gränssnitt för ingång/utgång.
Den var ursprungligen avsedd främst men inte uteslutande till interaktiv multimedia programmering till Visa eller konstnärliga animationer. Det är en del av förklaringen av avkomman av dess bearbetning programmeringsgränssnitt, själv inspirerad av programmeringsmiljön Wiring.

Arduino kan användas att bygga oberoende interaktiva objekt (prototyper), annars kan anslutas till en dator att kommunicera med sin programvara (exempel:) Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Usine Hollyhock, Pure Data, SuperCollider).
I 2011 är såld versioner förmonterade. Information finns för den som vill montera denArduino själva.

Projektet Arduino har fått en titel till denArts Electronica 2006, i kategorin Digital Communities.

DENArduino Imprint hans namn till den Bar di Re , en pub i stadenIvréeBeläget i norra Italien. Egennamn Arduino kommer från Ardennes.


En modul Arduino är byggt kring en mikrokontroller Atmel AVR
En modul Arduino är byggt kring en mikrokontroller Atmel AVR

Beskrivning


En modul Arduino vanligtvis är byggd runt en mikrokontroller Atmel AVR (ATmega328 eller ATmega2560 för senare versioner. ATmega168 eller ATmega8 för de äldsta), och ytterligare komponenter som möjliggör programmering och samverkar med andra kretsar.
Varje modul har minst en linjär regulator 5 volt och 16 MHz kristalloscillator (eller keramisk resonator i vissa modeller).
Mikrokontroller är förprogrammerad med en bootloader Så är vad en dedikerad programmerare inte nödvändigt.

Moduler är programmerade via en RS232 seriell anslutning, men anslutningarna till denna programmering skiljer sig beroende på modell. Den första Arduinoen hade en seriell port,
då USB dök upp på modeller DiecimilaMedan några moduler för portable använder frigjorda gränssnitt programmering, flyttade på en USB-till-seriell modul dedikerad (i form av kort eller kabel).

Arduino använder de flesta av indata/utdata för mikrokontroller för samverkan med andra kretsar. Modellen Diecimila exempelvis har 14 indata/utdata digital, 6 kan producera PWM signaler och 6 analoga ingångar.
Anslutningar upprättas genom HE14 honkontakter på toppen av kartan, expansionsmoduler från stapla på denArduino. Flera typer av förlängningar är tillgängliga i handeln.

Vissa tjänstemän, teknik Arduino-kompatibel moduler med hankopplingar för lätt användning med testplattorna.
programmering arduino i språket C
programmering arduino i språket C

Programvara


Programmering av programvaran moduler Arduino är en ansökan Java, gratis och korsa-plattform, som redaktör för kod och kompilator, och kan överföra den inbyggda programvaran och programmet genom seriella (RS232, Bluetooth eller USB beroende på modulen).
Det är också möjligt att avstå från gränssnittet Arduino, och kompilera och ladda upp program via kommandoraden.

Programmeringsspråk som används är C++, sammanställt med g ++ och kopplade till bibliotekets utveckling Arduinosom medger användning av kortet och dess in- och utgångar.
Genomförandet av denna standard språk underlättar utvecklingen av program på plattformar Arduino, till någon mastering C eller C++.

Ursprunget för de olika versionerna av Arduino moduler tillverkas av det italienska företaget Smart Projects. Några av märkesvaror kort Arduino har designats av det amerikanska företaget SparkFun Electronics.

arduino funktioner för många sensorer (temperatur, acceleration, ljus, mikrofon, potentiometer...)
arduino funktioner för många sensorer (temperatur, acceleration, ljus, mikrofon, potentiometer...)

Versioner


Sjutton versioner av typ kartor Arduino ont été produites et vendues dans le commerce à ce jour dans l'ordre chronologique ci-dessous :


* Seriell Arduino, programmerade med en anslutning seriell DB9 anslutning och använda en ATmega8.

* Arduino Extremeprogrammerbar via en USB-anslutning och använda en ATmega8.

* Arduino Mini, en miniatyrversion av Arduino med en ATmega168 Skriv CMS.

* Arduino Nano, en ännu mindre version av denArduino USB powered och använder en ATmega168 (före version 3) eller ATmega328 (från version 3.0) CMS-typ.

* LilyPad Arduino, typ design minimalistisk för en transportabel applicering med en ATmega168 Skriv CMS.

* Arduino NGprogrammerbar via en USB-anslutning och använda en ATmega8.

* Arduino NG +programmerbar via en USB-anslutning och använda en ATmega168.

* Arduino Bluetooth(BT)programmerbar via en Bluetooth-anslutning och använda en ATmega 3285.

* Arduino Diecimilahar ett USB-gränssnitt och använder en ATmega168 i en DIL28 format. (16 ko flash, 1 ko SRAM, 0,5 ko EEPROM)

* Arduino Duemilanove (2009) använder en Atmega168 och drivs av USB-kontakten eller en extern strömförsörjning med omställning service6. Ny version 7 är utrustad med en ATmega328 (32 KB flash, 2 KB SRAM och 1 KB EEPROM).

* Arduino Mega är utrustad med en ATmega1280 Skriv CMS för in-/ utgångar ytterligare och minne (128 ko flash, 8 ko SRAM, 4 ko EEPROM).

* Arduino Uno använder en ATmega328 som de senaste modellerna av Duemilanove, men då Duemilanove används en FTDI chip för programmering via en USB-kontakt, använder Uno en ATmega8U2 programmeras som en serie9 converter chip.

* Arduino Mega2560 är utrustad med en ATmega2560 Skriv CMS, ökar det totala minnet tillgänglig till 256 KB. Det finns också nya USB-chip ATmega8U210.

* Arduino Ethernet är en karta Arduino UNO en chip Wiznet W5100 att lägga till den inbyggda Ethernet-anslutningen.

* Arduino Leonardo är en version låg kostnad av denArduino UNO baserat på en ATmega32U4.

* Arduino DUE är en utveckling av denArduino Mega2560 med en mikro * controller 32 bits Atmel SAM3X (ARM 32 bits Cortex*M3).

* Arduino Esplora kartan kommer från Arduino Leonardo. Det har formen av en joystick.
Till skillnad från andra Arduino är en \allt-i-ett\ kort som har många sensorer (temperatur, acceleration, ljus, mikrofon, potentiometer...) och 4 tryckknappar, en potentiometer och en analogique.ersions joystick

Arduino microcontroller Flash ko EEPROM kb SRAM KB digital I/O pins .. .med PWM analog ingång pins USB interface typ dimensioner tum mått mm
Diecimila ATmega168 16 0,5 1 14 6 6 FTDI 2.7 \x 2.1\ 68,6 x 53,3 mm
Duemilanove ATmega168/328 p 16/32 0,5/1 1/2 14 6 6 FTDI 2.7 \x 2.1\ 68,6 x 53,3 mm
UNO ATmega328P 32 1 2 14 6 6 ATmega16U2 2.7 \x 2.1\ 68,6 x 53,3 mm
Leonardo ATmega32U4 32 1 2,5 20 7 12 ATmega32U4 2.7 \x 2.1\ 68,6 x 53,3 mm
Mega ATmega1280 128 4 8 54 15 16 FTDI 4 \x 2.1\ 101,6 x 53,3 mm
Mega2560 ATmega2560 256 4 8 54 15 16 ATmega8U2 4 \x 2.1\ 101,6 x 53,3 mm
På grund av Atmel SAM3X8E 512 0 96 54 12 12 SAM3X8E (USB-värd), ATmega16u2 (programmering) 4 \x 2.1\ 101,6 x 53,3 mm
FIO ATmega328P 32 1 2 14 6 8 nr 1,6 \x 1.1\ 40.6 x 27.9 mm
Nano ATmega168 eller ATmega328 16/32 0,5/1 1/2 14 6 8 FTDI 1,70 \x 0,73\ 43 mm x 18 mm
LilyPad ATmega168V guld ATmega328V 16 0,5 1 14 6 6 nr 2 \ø 50 mm ø
Yun12 ATmega32u4 32 1 2,5 20 7 12 73 mm x 53 mm
Esplora ATmega32U4 32 1 2,5 saknas saknas saknas ATmega32U4 6,5 \x 2.4\ 165.1 x 60,96 mm
De olika versionerna av Arduino fungera enligt samma allmänna princip
De olika versionerna av Arduino fungera enligt samma allmänna princip

Operation


De olika versionerna av Arduino fungera enligt samma allmänna princip:

S: detta är digital nämnda fötter (0,1) eller \allt eller inget\; De erbjuder 5 v utgång och accepterar indata från 5V på samma princip.
funktion digitalWrite() och digitalRead()

B: detta är analog kallas tassar, värde mellan 0V och 5V funktion analogWrite() och analogRead()

C: de olika benen i kraft:


Röd: 5V (+) utgång

Orange: avfart 3, 3V (+)

Svart: massorna (-)

Gul: input relaterade till mat (7V - 12V)

Det finns variationer mellan olika kort (ex:) UNOfliken 13 är utrustad med ett motstånd)
Arduino kompatibel hårdvara
Arduino kompatibel hårdvara

Maskinvaru- och derivat


Flera program- och maskinvara kompatibel Arduino (även om det inte officiellt) kommersiellt har producerats av andra tillverkare:

-Kit Freeduino Bare Bones Board och Really Bare Bones Board kompatibla Arduinotillverkas och säljs av Modern Device Company.

-Den Freeduino Through-Holekompatibla Arduinomodulen att undvika användning av SMD komponenter och är avsett för en personlig tillverkningsdatum. tillverkas och säljs av NKC elektronik (i form av kit).

-Den Boarduino, en billig klon av Diecimila, med kontakter för användning på testa plattan.

-Den Romeo, variant av denArduino Uno dediee tillägnad robotics, tillhandahåller power gränssnitt till kontroll motorer. Den Romeo publiceras av DFRobot.

Versioner Fundamental Logic Kit eller monterade, den MaxSerial Freeduino kompatibla Arduino DiecimilaValfria RS - 232, power supply 3,3 V gränssnitt på kartan; och mini iDuino för användning på testa plattan.
DENEducaduino Designad av det franska företaget Eurosmart 2013.
Flera-kompatibel programvara Arduino (även om det inte officiellt) har utvecklats för att underlätta planeringen av kort Arduino. Även om mycket olika från varandra, tillåter de programmering utan att använda språk Arduino. Hittade:

-Grafiklösning Ardublock som möjliggör programmering av församling av funktionella block. Det är en plug-in som lägger ett GUI till någonArduino.

-Grafiklösning MiniBloq Programmering via montering av funktionella block kan också. Det är en plug-in som lägger ett grafiskt gränssnitt somArduino.

-EDU pseudo som möjliggör programmering med en uppsättning förenklade nyckelord. Det är ett bibliotek som gör att skriva ett program i franska direkt i gränssnittet Arduino.
Karta över kontroll för skrivare 3D RepRap som den Generation elektroniken eller Sanguinololu baserat på en karta Arduino avslutas med förare av motor steg förvärv temperatur och output power.
Autopilot för obemannade som till exempel de ArduPilot system system APM:Plane & APM:Copter eller kort FlyDuino att utföra stabiliserings- och programmering uppdrag, att omvandla en modell till Drone.
Vissa musik mjukvaran erbjudande genom deras följetong modul integration av deArduino i musikaliska skapandeprocessen.

Exempel på Arduino med programvaran Usine hollyhock.